Ett nätverk av jurister

Tvist om underhållsbidrag - Jurist24

Tvist om underhållsbidrag - Jurist24

Underhåll för barn "Den som tjänar mer ska betala mer" - Nyhetsmorgon (TV4)

Wikipedia information om Underhållsbidrag

Underhållsbidrag Underhållsbidrag är det belopp som en förälder, som inte bor tillsammans med sitt barn, ska bidra med till barnets försörjning.

Vad betyder underhållsbidrag?

  • bidrag som ges för barn (av den förälder som inte har vårdnaden) när föräldrarna inte lever tillsammans