Ett nätverk av jurister

Tvist om underhållsbidrag - Jurist24

Tvist om underhållsbidrag - Jurist24

Tvist om underhållsbidrag

Ett underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte har boende vårdnad ska betala till förlederna som har boende vårdnad. Denna form av bidrag är aktivt först om föräldrarna separerar och barnet bor hos ena föräldern bara. Detta bidrag kan även vara aktuellt om barnet bor hos båda föräldrar växelvis och det är stora ekonomiska skillnader mellan föräldrarna.

 

Hur fungerar underhållsbidrag

  • Föräldrarna kommer överens om summa
  • Betalas ut varje månad
  • Betala i förskott

 

Om föräldrarna inte kan komma överens med varan om en skälig summa får tingsrätten avgöra frågan. Tingsrätten i sin tur kontrollerar fördelningen av antal dagar som barnet är hos respektive förälder samt tar hänsyn till relaterade kostnader för barnet och även ekonomiska förutsättningar.

 

Underhåll för barn "Den som tjänar mer ska betala mer" - Nyhetsmorgon (TV4)

Wikipedia information om Underhållsbidrag

Underhållsbidrag Underhållsbidrag är det belopp som en förälder, som inte bor tillsammans med sitt barn, ska bidra med till barnets försörjning.

Vad betyder underhållsbidrag?

  • bidrag som ges för barn (av den förälder som inte har vårdnaden) när föräldrarna inte lever tillsammans