Ett nätverk av jurister

Dolda fel i hus/fastighet - kriterier & hjälp - Jurist24

Dolda fel i hus/fastighet

Har du hittat ett dolt fel i ditt hus eller fastighet? I denna artikel hittar du all information om hur du ska göra och gå tillväga.

 

Så fort du hittar ett dolt fel i ditt hus/fastighet ska du omedelbart dokumentera felet, ta gärna foton och samla alla relevanta dokument för felet. Du ska dessutom låta en besiktningsman  undersöka felet och dokumentera sina tankar.

Kontakta och reklamera det du hittat till säljaren du köpte huset/fastigheten utav så fort som möjligt i skrift. Det går att reklamera upp till 10 år efter köp, men vänta absolut inte med att reklamera!

Exempel på dolda fel i hus/fastighet

Fel 1. Fastigheten avviker från det som är avtalat. Skriftligt eller muntligt från säljaren.

  • Rätt till ersättning för kostnaden att åtgärda felet eller prisavdrag.

Till exempel: Skogsfastigheten är mindre än avtalet.

  • Rätt till köpeskillingen tillbaka i storlek som motsvarar skillnaden i ytan.

 

Fel 2. Fastigheten avviker från den “normala standarden”. I lagen benämns detta som “vad köparen med fog kunnat förutsätta”.

Till exempel: Upptäcker fuktskada i badrummet sannolikt från dålig renovering från förra ägarens tid.

  • Rätt till ersättning för kostnaden att åtgärda felet eller prisavdrag.

Dolt fel i fastighet | Vad gäller? | Juristen Förklarar

Wikipedia information om dolda_fel

Dolda fel

Synonymer till fastighet

  • fast egendom, egendom, jordegendom, hemman; hus, gård, hyreshus, villa