Ett nätverk av jurister

Få medarbetarna att stanna med incitamentsprogram - Jurist24

Få medarbetarna att stanna med incitamentsprogram - Jurist24

Om incitamentsprogram - 3x17 med Andreas Blomstrand från BDO

Wikipedia information om Incitament

Incitament Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling. Lön i form av pengar är exempelvis ett incitament för att arbeta. Statliga åtgärder i form av skatt och bidrag har också i vissa fall ett syfte att skapa incitament. Till exempel kan öronmärkta dagar i föräldraförsäkringen syfta till att öka mäns uttag av föräldraledighet. Incitament är något som stimulerar beteende. Exempel: Om man ska lära en hund att sitta fint, kan någon form av belöning som en godisbit vara ett incitament för hundens beteende.

Synonymer till incitament

  • stimulans, eggelse, sporre, drivfjäder, retmedel, morot, uppmuntran, kick, utmaning, drivkraft, initiativ, impuls, motivation, stimulansåtgärd, stimulering, stimulus, uppmuntring