Ett nätverk av jurister

Få medarbetarna att stanna med incitamentsprogram - Jurist24

Få medarbetarna att stanna med incitamentsprogram - Jurist24

1. Erbjud karriärmöjligheter och uppmuntra medarbetarna att nå nya nivåer.

2. Ge regelbundna löner och bonusar som uppmuntrar att prestera bättre.

3. Ge möjlighet för medarbetarna att ta hand om deras personliga utveckling genom att erbjuda utbildningar och mentorprogram.

4. Uppmuntra medarbetarna att delta i teamaktiviteter och sociala evenemang som uppmuntrar samarbete och stärker teamarbetet.

5. Erbjud flexibla arbetstider och arbetsscheman som passar medarbetarnas livsstil.

6. Erbjud förmåner som hjälper medarbetarna att hålla sig friska och återhämta sig.

7. Tillåt medarbetarna att jobba hemifrån eller på andra mobila arbetsplatser för att öka deras produktivitet.

8. Ge utmärkelser och andra typer av beröm för att uppmuntra medarbetarna att fortsätta prestera.

Om incitamentsprogram - 3x17 med Andreas Blomstrand från BDO

Wikipedia information om Incitament

Incitament Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling. Lön i form av pengar är exempelvis ett incitament för att arbeta. Statliga åtgärder i form av skatt och bidrag har också i vissa fall ett syfte att skapa incitament. Till exempel kan öronmärkta dagar i föräldraförsäkringen syfta till att öka mäns uttag av föräldraledighet. Incitament är något som stimulerar beteende. Exempel: Om man ska lära en hund att sitta fint, kan någon form av belöning som en godisbit vara ett incitament för hundens beteende.

Synonymer till incitament

  • stimulans, eggelse, sporre, drivfjäder, retmedel, morot, uppmuntran, kick, utmaning, drivkraft, initiativ, impuls, motivation, stimulansåtgärd, stimulering, stimulus, uppmuntring