Ett nätverk av jurister

Jurist Norrköping juridisk rådgivning - Jurist24

Välkommen till Jurist24 din jurist i Norrköping

Jurist24 har erfarna jurister i Norrköping som arbetar med allt från avtalsrätt, juridisk rådgivning, allmän praktik, offentlig försvarare, jurist, juristfirma, brottmål, affärsjuridik, jurister, familjerätt.

Våra klienter kan alltid känna sig trygga med att vi finns där för dem, och att vi gör vårt yttersta för att tillvarata just deras intressen. Jurist24 står för professionalitet, tillgänglighet och ett personligt engagemang för varje enskild klient och ärende alltid i centrum.

Välutbildad och erfaren personal

Kvalificerad rådgivning och hjälp med alla de steg inom juridik som du behöver få hjälp med.

Vi hjälper klienter i hela Norrköping

Vi vänder oss till dig oavsett om du representerar ett större företag eller är privatperson i Norrköping.

En Jurist ger tid och trygghet

Genom vårt stöd kan vi bidra till ökad lönsamhet och bättre förutsättningar för framtiden.

Hitta rätt jurist i Norrköping

Hos oss arbetar jurister med lång och bred erfarenhet. Vi arbetar noggrant, professionellt och kvalitativt med fokus på våra kunders behov och förutsättningar.

Nyttiga länkar:

domstol.se
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Hur blir man advokat?

För att bli advokat behöver du en juristexamen, yrkeserfarenhet och godkänd advokatutbildning.
Andra områden Jurist24 kan hjälpa till med i Norrköping:

Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning Norrköping. Konsultation med jurist . Vi vill göra något så snårigt och dyrt som juridik tillgängligt och begripligt för alla.

Familjerätt
Familjerätt Norrköping är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Affärsjuridik
Vad är affärsjuridik Norrköping? Affärsjurist är en jurist, som biträder företag och andra juridiska personer med affärsjuridisk rådgivning, exempelvis inom kontrakt.

Offentlig försvarare
En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare Norrköping om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet.

Fastighets & Entreprenadjuridik
Fastighets & Entreprenadjuridik Norrköping här finns många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är ofta svåröverskådligt. Vi bistår med juridisk hjälp.

Arvsrätt
Arvsrätten Norrköping, Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort.

Migrationsrätt
Migrationsrätt Norrköping är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige.

Vad är socialrätt?
Socialrätt Norrköping. Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande socialtjänstens ansvar som rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende m.m.

Tvistlösning

Våra specialister inom tvistelösning och processrätt ger dig klar, tydlig och effektiv juridisk rådgivning vid tvistlösning Norrköping.

Avtalsrätt
Avtalsrätt Norrköping är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Försäkringsrätt
Försäkringsrätt Norrköping. När man skadas eller blir sjuk pga arbetet gäller särskilda ersättningsregler. För det första kan man få ersättning från socialförsäkringssystemet.

Arbetsrätt
Arbetsrätt Norrköping är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är de olika lagarna och vad de gäller.

Hästjuridik
Hästjuridik Norrköping. Söker du en advokat specialiserad inom hästjuridik? En hästadvokat vet vad du skall tänka på när du köper en häst.

Bolagsrätt
Bolagsrätt Norrköping behandlar bland annat olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelse) Företag kan drivas i olika bolagsformer.

Rättshjälp
Rättshjälp Norrköping är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden för juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende.

Advokatfirma
Advokatfirma Norrköping Vi kan arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde.

Dataskydd & GDPR
Dataskydd & GDPR Norrköping Dataskyddsförordningen; GDPR-tvister; Risk- och sårbarhetsanalys; Biträdesavtal; Registerförteckning; Integritetspolicy

Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt Norrköping är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Norrköping är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

IT-rätt
IT-rätt Norrköping är en del av rättsinformatik (legal informatics) som även omfattar frågeställningen hur IT kan användas som arbetsverktyg för jurister eller som rättsligt ...

Arbetstillstånd
Arbetstillstånd Sverige, uppehållstillstånd och visum. Arbetskraftsinvandring och egenförsörjande invandring för företagare som önskar investera i Sverige.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Norrköping är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

Fakturera utan företag
Fakturera utan företag som jurist Norrköping genom att ansluta dig till Revisor24. Börja frilansa och slipp krångel med egen firma.

Offert Jurist
Offert jurist Norrköping. Få offerter från advokater och jurister i din stad. Jämför personliga erbjudanden från flera advokater och jurister.


Jurist jobb


Synonymer till jurist
advokat, rättsombud, ombud, sakförare.

Wikipedia information om Advokat

Advokat Advokat är en jurist, oftast medlem i ett nationellt advokatsamfund, som yrkesmässigt antingen som konsult tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller är rättegångsombud och därvid biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter. Den närmare definition av advokat skiljer sig mellan olika länder. I Norden liksom i kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen i en särskild medlemsorganisation eller register (advokatsamfund). I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam.Illustrationerna på denna sida visar att advokater i vissa länder har en särskild ämbetsdräkt. I Sverige är dock advokaten fri att klä sig enligt eget tycke.

Wikipedia information om Norrköping

Norrköping Norrköping (uttal ) är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland i Sverige, och centralort för kommunen. Norrköping är Sveriges elfte största tätort med 96 776 invånare 2018. I Norrköpings kommun bor det 145 283 invånare 2023.Norrköping ligger längst in i Bråviken på bägge sidor om Motala ström som rinner genom staden. Norrköping är sedan gammalt en industri-, handels- och sjöfartsstad. Textilindustrin var fram till 1960-talet basen i stadens näringsliv. Sedan 1970-talet finns fem statliga verk i staden: Luftfartsverket, Migrationsverket, Sjöfartsverket, Kriminalvården samt SMHI.

Jurist i Norrköping


  Har du ett företag?

  Vi förmedlar massor med jobb varje dag!

  Anslut ditt företag idag!

  Din jurist i Norrköping

  Besök vår webbplats och hitta våra anslutna jurister.

  kontakta våra jurister – Jurist för alla i Norrköping i Östergötland.

  Jurister i närheten av Norrköping

  Jurist Norrköping

  Hitta Jurist24 i din stad

  Advokat Norrköping | Advokatfirman Lege AB | Jurist 2022

  Advokatbyrå mitt i Norrköping som erbjuder fri inledande rådgivning. Våra familjejurister jobbar lika passionerat med varje klient.

  Advokat & Jurist Norrköping Advokatfirman Glimstedt

  Välkomna till advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Vi är en av Sveriges största advokatbyråer med över 250 medarbetare på 17 kontor i Sverige och Baltikum.

  Norrköpings Advokatbyrå – Din advokatbyrå i Norrköping …

  Ledande advokatbyrå i Norrköping & Motala som erbjuder advokathjälp och juridisk rådgivning till … Advokat. Caroline Irander Advokat.

  Levin Juristbyrå – Din familjejurist i Norrköping & Linköping. Vi …

  Jurist Norrköping och Linköping. Behöver du hjälp med vårdnadstvist, skilsmässa eller annat inom familjejuridik? Vi är specialiserade på familjerätt och …

  Välkommen till Norrköping – Advokaterna Nilsson & Partners AB

  Vi är en advokatbyrå som finns i Katrineholm och Norrköping. … 602 24 Norrköping … Karin Carlsson. Advokat [email protected] …

  Advokater i Norrköping – Advokater i S

  Familjens Jurist I Sverige AB · Redvisa i Norrköping AB · Norrköpings Advokatbyrå HB · Advokat Edward Lundqvist AB · Östsvenska Förvaltningsgruppen AB · Kihlstedts …

  Advokater Norrköping (32 Sökträffar) – Företag – Hitta.se

  Advokater Norrköping · Mod Advokater AB. Checkbox · Juristhuset -Advokatfirman Sjöström AB. Checkbox · Advokaterna Nilsson & Partners AB. Checkbox · Kihlstedts …

  Modus Advokater – Norrköping & Linköping

  I NORRKÖPING & LINKÖPING. Modus Advokater slog upp portarna den 1 augusti 2019. Grundare av och delägare i advokatbyrån är advokaterna Johanna Bergman, …

  10 bästa advokater i Norrköping – StarOfService

  1. Advokaterna Abrahamsson I Norrköping Ab. advokaten – 0.5 km från Norrköping. 602 22 Norrköping.

  Advokaterna Abrahamsson Soner | Dina rättigheter. Vårt …

  Samtliga av byråns advokater och jurister besitter en spetskompetens inom de områden som de … Vi har vår bas i Norrköping men är verksamma i hela landet.