Ett nätverk av jurister

Tvist med din hantverkare? - Arg på snickaren! - Jurist24

Tvist med din hantverkare - Arg på snickaren! - Jurist24

Tvist med hantverkare

Ibland kan det uppstå en konflikt mellan dig och hantverkaren. Då behövs det lösas på ett bra sätt, men hur ska man gå till väga?

När det uppstår en konflikt mellan privatperson och hantverkare så måste konsumenten kolla tillbaka på konsumenttjänstlagens regelverk. Där kan man se om det utförda arbetet är undermåligt eller om det finns något som inte stämmer överens med avtalet.

Om hantverkaren gjort ett dåligt jobb

Om detta händer och du anser att hantverkaren utfört ett dåligt jobb kan du börja med att vända dig till entreprenören och berätta vad du tycker och anser inte är fackmässigt utfört. Visar det sig att hantverkaren inte håller med så kan man skicka en reklamation där det ska framgå vilka delar av arbete det gäller samt prisavdrag du tycker passar. Om det till all förmodan inte går lösa kan det vara smart att du som privatperson kontaktar en jurist.

Viktigt att tänka på

Du som privatperson kan alltid kräva att ett fel återgäldas om utförandet inte håller fackmässig standard, Denna möjlighet gäller även hantverkaren om det skulle behövas.

Tvist med hantverkare | Dåligt jobb, hög faktura? | Juristen Förklarar

Wikipedia information om dolda_fel

Dolda fel

Synonymer till Tvist

  • stridighet, oenighet, mellanhavande, ovänskap, tvistighet, osämja, dispyt, kontrovers, träta, gräl, bråk, kiv, gruff, fejd, konflikt, söndring, schism, missämja, åsiktsstrid, bjäbbande, delo, diskordans, diskussion, disputation, duell, klammeri, krig, meningsstrid, misshällighet, ordbyte, ordväxling, pennfejd, polemik, sammanstötning, skärmytsling, småstrid, split, spänning, strid, småbråk