Ett nätverk av jurister

Aktieägaravtal – så undviker ni onödiga konflikter - Jurist24

https://jurist24.eu/wp-content/uploads/sites/27/2021/11/aktieagaravtal-–-sa-undviker-ni-onodiga-konflikter-jurist24.jpg

Aktieägaravtal

Wikipedia information om Aktieägaravtal

Aktieägaravtal Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller vissa ägare i ett aktiebolag. Till skillnad mot en bolagsordning, som envar kan utfå genom Bolagsverkets försorg, kan innehållet i ett aktieägaravtal hållas hemligt för tredje man. Ett aktieägaravtal gäller för aktieägarna medan en bolagsordning gäller för aktiebolaget. Dessutom råder det en mer omfattande avtalsfrihet i ett aktieägaravtal medan innehållet i en bolagsordning regleras av aktiebolagslagen. Aktieägarna kan således komma överens om vissa saker i ett aktieägaravtal som man kanske inte vill eller kan inkludera i en bolagsordning. I aktiebolag med få ägare, exempelvis ett familjeföretag, ett företag som ägs av vänner eller ett företag som ägs av flera private equity-bolag är det vanligt att ägarna är parter i ett aktieägaravtal. Detta sker bl.a. för att minska risken för konflikter, samt för att skapa en effektivare bolagsstyrning.

Synonymer till aktie

  • andel i aktiebolag, delägarbevis, aktiebrev, mantel, värdepapper; anseende, ställning