Ett nätverk av jurister

Fastighets & Entreprenadjuridik - Jurist24

Fastighets & Entreprenadjuridik

Fastighetsrätt

Vi biträder våra klienter vid köp och försäljning av såväl enskilda fastigheter som bolagiserade fastigheter. Vi tillhandahåller naturligtvis även juridiskt biträde inom traditionell fastighetsrätt som hyra och arrende, plan- och byggfrågor, servitut, fastighetsregleringar samt expropriationer.

  • Fastighet, hyra och arrende

JKFLive Avsnitt 4 Entreprenadjuridik

Wikipedia information om Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik Entreprenadjuridik, även entreprenadrätt, är de juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad samt de olika typer av upphandlingar som sker inom ramen för entreprenaden.

Synonymer till fastighet

  • fast egendom, egendom, jordegendom, hemman; hus, gård, hyreshus, villa