Ett nätverk av jurister

Vad menas med arvsrätt? - Jurist24

Vad menas med arvsrätt?

Arvsrätt

Vi har lång erfarenhet inom följande områden:

Inom dessa områden håller vi oss ständigt uppdaterade genom att ta del av ny litteratur, lagstiftning och praxis. Kompetens, etik och moral är våra ledord.

Testamenten

Det är viktigt att veta varför man eventuellt skall skriva ett testamente och också vad man kan bestämma om i ett testamente.

Testamenten utformas helt annorlunda från olika situationer. Det kan vara viktigt att tänka efter när man har särkullbarn eller om man önskar att sina barn bara skall få ut sin laglott. Har man företag eller stor förmögenhet kan det vara väsentligt att arvsskatteplanera.

Boutredning

Vid dödsfall skall man utreda dödsboet och iordningsställa boet så att arvingar och testamentstagare kan överta den behållna egendomen och fördela egendomen mellan sig.

Det kan vara både enkla och omfattande åtgärder som behövs för att kunna uppnå detta syfte.

Bouppteckningar

Bouppteckningen är egentligen en förrättning där samtliga dödsboets tillgångar och skulder antecknas i en särskild handling. En sådan handling skall i princip upprättas vid varje dödsfall.

Gåvobrev

En gåva kännetecknas av att givaren frivilligt gör en förmögenhetsöverföring vilken leder till att givarens förmögenhet minskar och att gåvotagarens ökar. Gåva av lös egendom kräver inga särskilda formkrav. Gåva av fast egendom måste däremot alltid ske i skriftlig form.

Frågor som kan uppstå vid ett gåvotillfälle kan vara huruvida gåvan ska betraktas som förskott på framtida arv, om gåvan ska räknas som enskild egendom etc.

Dessa frågor regleras i ett gåvobrev.

Så fördelas arvet

Wikipedia information om Arvsrätt

Arvsrätt Arvsrätt är en samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit, ska fördelas. Arvsrätten kan fördelas med testamente, enligt den avlidnes vilja, men regleras också i lag. Som regel har barn och deras efterkommande arvsrätt, liksom föräldrar om de överlever sitt barn. Arvsrätten kan också utvidgas till släktingar i sidoled, till syskon, syskonbarn, kusiner och så vidare. En hustrus eventuella arvsrätt efter sin make har reglerats olika i olika samhällen och tider, jämför bland annat manus (romersk rätt).

Synonymer till Arv

  • kvarlåtenskap, arvedel, arvslott, legat; ärvande, arvtäkt, ärftlighet, hereditet, arvsanlag, gen(er)