Ett nätverk av jurister

Vad är bouppteckning? - Jurist24

Vad är bouppteckning - Jurist24

Bouppteckning

Wikipedia information om Bouppteckning

Bouppteckning En bouppteckning eller ett bouppteckningsinstrument är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall och vid konkurs. I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Även processen att upprätta handlingen kallas bouppteckning.

Vad betyder bouppteckning?

  • förteckning över tillgångar och skulder i ett (döds)bo