Ett nätverk av jurister

Vad är bouppteckning? - Jurist24

Vad är bouppteckning - Jurist24

Bouppteckning

När tiden har sin gång och någon i närheten gåt bort så behövs det göra något som heter bouppteckning. En bouppteckning  betyder att ni som ingår i dödsboet gå igenom och gör en sammanfattning skriftligt av den avlidnes, efterlevande makan eller makens tillgångar samt skulder.

 

En bouppteckning är en form av legitimationshandling av dödsboet och visar vem som har rätt att få tillgång till dödsboet. Oftast behövs en registrerad bouppteckning för att banken ska ge tillåtelse för kvarstående att göra uttag från den avlidnes konton.

En bouppteckning kan även göras med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist men även privat.  Då är det någon av er efterlevande som stod den avlidne närmast och känner till dödsboet bäst som utses till bouppgivare , detta innebär att personen som är bouppgivare lämnar uppgifter om dödsboet. Som bouppgivare ska du även utse två förrättningsmän.

 

Förrättningsmän

En förrättningsman är en utomstående person som inte genom lag eller testamente kan ärva av den avlidne. Som Förrättningsman intygar du att allt har blivit rätt antecknat samt att alla tillgångar värderats efter bästa förstånd.

Bouppteckning

Wikipedia information om Bouppteckning

Bouppteckning En bouppteckning eller ett bouppteckningsinstrument är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall och vid konkurs. I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Även processen att upprätta handlingen kallas bouppteckning.

Vad betyder bouppteckning?

  • förteckning över tillgångar och skulder i ett (döds)bo