Ett nätverk av jurister

Person som vägrar att betala - så här gör du för att få betalt - Jurist24

Person som vägrar att betala - så här gör du för att få betalt - Jurist24

Hur bestrider man en faktura?

Om du har fått en faktura som du inte håller med om, har du rätt att bestrida den. Det innebär att du meddelar säljaren att du inte accepterar fakturan och varför. Det är viktigt att du gör det så snart som möjligt, helst innan förfallodatumet.

Här är några steg du kan följa för att bestrida en faktura på ett korrekt och professionellt sätt:

1. Kontakta säljaren och förklara varför du bestrider fakturan. Det kan vara att du inte har beställt eller fått varan eller tjänsten, att priset eller villkoren är felaktiga, eller att det finns något annat fel på fakturan. Försök att lösa problemet direkt med säljaren, och begär ett skriftligt besked om hur de tänker hantera din invändning.
2. Om du inte får något svar eller om säljaren inte godtar din bestridelse, ska du skicka ett brev eller e-post där du formellt bestrider fakturan. Ange ditt namn, adress, kundnummer och fakturanummer, samt vad du anser vara fel på fakturan och vilka belopp du bestrider. Begär också ett skriftligt kvitto på att de har tagit emot din bestridelse.
3. Spara alla dokument som rör din bestridelse, till exempel orderbekräftelser, leveranskvitton, reklamationer, korrespondens och betalningspåminnelser. Dessa kan vara viktiga bevis om ärendet skulle gå vidare till inkasso eller domstol.
4. Betala inte fakturan förrän tvisten är löst. Om du betalar fakturan kan det tolkas som att du godkänner den och då förlorar du din rätt att bestrida den. Om säljaren skickar en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav, ska du genast kontakta dem och påpeka att du har bestridit fakturan och att de inte får driva in pengarna förrän tvisten är avgjord.
5. Om ni inte kan komma överens om fakturan kan du vända dig till en opartisk instans som kan hjälpa till att medla eller pröva tvisten. Det kan vara Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Konsumentverket, Konsument Europa eller en tingsrätt. Vilken instans som är lämplig beror på vad tvisten gäller och hur stor summan är.

Att bestrida en faktura är en rättighet som konsument, men det kräver också att du agerar ansvarsfullt och professionellt. Genom att följa dessa steg kan du öka chansen att få din rätt och undvika onödiga kostnader och konflikter.

Bestrida faktura ur ett företagsperspektiv

Om någon försöker bestrida en faktura och vägrar betala, finns det några steg du kan vidta för att lösa situationen.

Först bör du kontakta kunden och försöka förstå varför de inte är nöjda med fakturan. Du kan försöka komma överens om en kompromiss eller en betalningsplan som passar båda parter.

Om kunden fortfarande inte betalar, kan du skicka en påminnelse och ett inkassokrav. Du kan också anlita ett inkassoföretag eller en jurist som kan hjälpa dig att driva in pengarna.

Slutligen kan du överväga att stämma kunden i domstol om inget annat fungerar, men det kan vara kostsamt och tidskrävande.

Konsumentens ordlista - bestrida

Wikipedia information om Inkasso

Inkasso Inkasso är en uppmaning om åtgärd från en borgenär (exempelvis den som lånat ut pengar) mot en gäldenär (i exemplet den som lånat pengar) för att driva in en obetald skuld. Skulle gäldenären vägra betala fordringskravet kan borgenären vända sig till exempelvis kronofogden för att på så sätt med rättsliga åtgärder driva in sin skuld. I svensk författningstext definieras indrivning som den handläggning som sker hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken, d.v.s. endast indrivning av allmänna fordringar såsom skatt och böter. Termen har dock vanligen en bredare betydelse och används i allmänt juridiskt språkbruk för att beteckna såväl inkassoverksamhet som Kronofogdemyndighetens verksamhet. Även den olagliga inkassoverksamhet som så kallade torpeder kan ägna sig åt betecknas normalt som olaglig indrivning, med brottsrubriceringen brott mot inkassolagen.

Synonymer till bestrida

  • förneka, neka till, tillbakavisa, opponera sig mot, motsätta sig