Ett nätverk av jurister

Person som vägrar att betala - så här gör du för att få betalt - Jurist24

Person som vägrar att betala - så här gör du för att få betalt - Jurist24

Konsumentens ordlista - bestrida

Wikipedia information om Inkasso

Inkasso Inkasso är en uppmaning om åtgärd från en borgenär (exempelvis den som lånat ut pengar) mot en gäldenär (i exemplet den som lånat pengar) för att driva in en obetald skuld. Skulle gäldenären vägra betala fordringskravet kan borgenären vända sig till exempelvis kronofogden för att på så sätt med rättsliga åtgärder driva in sin skuld. I svensk författningstext definieras indrivning som den handläggning som sker hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken, d.v.s. endast indrivning av allmänna fordringar såsom skatt och böter. Termen har dock vanligen en bredare betydelse och används i allmänt juridiskt språkbruk för att beteckna såväl inkassoverksamhet som Kronofogdemyndighetens verksamhet. Även den olagliga inkassoverksamhet som så kallade torpeder kan ägna sig åt betecknas normalt som olaglig indrivning, med brottsrubriceringen brott mot inkassolagen.

Synonymer till bestrida

  • förneka, neka till, tillbakavisa, opponera sig mot, motsätta sig