Ett nätverk av jurister

Testamente - Välj vem som ärver dig - Jurist24

Testamente - Välj vem som ärver dig - Jurist24

Så skriver du ett testamente: "Viktigt att tänka på" - Nyhetsmorgon (TV4)

Wikipedia information om Testamente

Testamente Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Den som upprättar ett testamente kallas testator (maskulinum) eller testatrix (femininum). Testamentet har sitt ursprung i romersk rätt och gav i romarriket samhällseliten en möjlighet att fördela sina kvarlåtenskaper på ett annat sätt än den vanliga arvsrätten. Det dröjde länge innan testamenten erkändes i germanska länder då adeln och bönderna ville bevara egendomar inom släkter. Kyrkan ville dock att testamenten skulle erkännas då dessa kunde ge tillskott till kyrkans verksamhet.

Synonymer till testamente

  • arvsförordnande, sista vilja, yttersta vilja