Ett nätverk av jurister

Företagsbesiktning - Due diligence - Jurist24

Företagsbesiktning - Due diligence - Jurist24

Due diligence är en process där man undersöker och granskar ett företag eller en organisation för att få en bättre förståelse för dess verksamhet, finansiella situation och risker. Due diligence är vanligtvis en del av förvärvsprocesser eller för att utvärdera en investering i ett företag.

Företagsbesiktning (Due diligence) kan omfatta en granskning av följande:

  1. Finansiell information: Inklusive bokföring, balansräkningar, resultaträkningar, cash flow, skatter och skuldsituat
  2. Legal information: Inklusive avtal, patent, varumärken, licenser och andra rättigheter.
  3. Verksamhetsinformation: Inklusive marknads- och konkurrensutsikter, kund- och leverantörsrelationer, teknologi och produkter.
  4. Personalrelaterad information: Inklusive arbetsmiljö, anställningsavtal, förmåner och pensionsplaner.
  5. Miljörelaterad information: Inklusive miljöfaror, avfallshantering och energiförbrukning.

Syftet med en due diligence är att identifiera eventuella risker och problem som kan påverka företagets värde eller verksamhet. Resultaten av due diligence kan användas för att fatta välinformerade beslut om förvärv eller investeringar och för att hantera och minimera risker.

Företagsbesiktning eller due diligence del 1/2

Wikipedia information om Företagsbesiktning

Företagsbesiktning Företagsbesiktning, eller due diligence, är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. Den engelska termen, due diligence (ungefär "skälig aktsamhet"), används ofta även på svenska, ibland med förkortningen "DD". Processen används även vid förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt eller intellektuell egendom. Företagsbesiktningen är i första hand ett beslutsunderlag för ledningen i det köpande företaget, i andra hand ett förhandlingsstöd i avtalsförhandlingen mellan köpande företag och säljande företag. En företagsbesiktning kan vara mer eller mindre omfattande beroende på exempelvis hur pass stor eller komplicerad verksamhet som bedrivs av målbolaget eller hur pass väl en köpare känner bolaget, marknaden eller branschen. En företagsbesiktning kan utföras av förvärvaren själv men ofta anlitas externa konsulter. Exempel på delområden är Finansiell besiktning: Inriktad på analys av finansiella data, ofta med utgångspunkt från bolagets redovisning med jämförelser över tiden eller med liknande företag. En revisionsbyrå är ofta ansvarig för den finansiella genomgången. Legal besiktning: Inriktad på juridiska frågor som associationsrätt och viktiga avtal, bedömning om eventuella pågående tvister. Utförs ofta av en advokatbyrå. Skattebesiktning: Inriktad på att bedöma skattesituationen med avseende på både inkomstskatt såväl som moms och punktskatter. Beaktar dels eventuella skattemässiga risker på grund av tidigare inlämnade deklarationer, dels möjlighet att använda koncernbidrag eller på andra sätt skatteoptimera efter förvärv. Utförs ofta av skattexperter på advokatbyrå eller revisionsbyrå. Teknisk besiktning: Inriktad på att bedöma skicket och värdet hos en förvärvad tillgång. Kan även vara inriktad på att upptäcka eventuell miljöförstöring eller andra risker.

Synonymer till besiktning

  • kontroll, granskning, undersökning, inspektion, syn, visitation, avsyning, efterbesiktning, eftersyn, husesyn, inventering, kollning, mönstring, översyn, synande, syning, visitering