Ett nätverk av jurister

Vad är migrationsrätt? - Jurist24

Vad är migrationsrätt?

Uppehållstillstånd/Asyl

Utlänningslagstiftningen berör ett stort antal människor och har ett betydande allmänt intresse. Gemenskapsreglerna om fri rörlighet för personer och Sveriges deltagande i Schengensamarbetet påverkar besluten.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad när det gäller nya vägledande beslut och även när det gäller länderinformation.

Anknytning

Frågor kring familjeanknytning. Stark anknytning och om det kan krävas att man söker från ett annat land. EES-medborgare; vad krävs för dem?

Medborgarskap

Vandelsprövning. Vilka prövningar görs?

Offentliga biträdet

Som asylsökande har Du i regel rätt att företrädas av ett offentligt biträde. Offentliga biträdet förordnas av Migrationsverket.

Som offentligt biträde ta vi tillvara Dina intressen och bevakar att Ditt ärende handläggs enligt reglerna. Vi förbereder Dig inför Din asylutredning, deltar på utredningen, ger Dig råd och förklarar vad som händer under processens gång.

Bevisprövning i migrationsärenden – om e-kursen med Simon Andersson

Wikipedia information om Migrationsrätt

Migrationsrätt Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Den främsta lagen inom migrationsrätten är Utlänningslagen (UtlL). Det är den nationella staten som medger och formulerar rättigheter och skyldigheter för utlänning på statens territorium. En internationell eller global Migrationsrätt finns alltså inte. I Sverige är det Migrationsverket som har hand om migrationsärenden. Är sökanden missnöjd med Migrationsverkets beslut kan denna överklaga till Migrationsdomstolen. Är sökanden missnöjd med Migrationsdomstolens beslut finns det även möjlighet att överklaga till ytterligare en instans, nämligen Migrationsöverdomstolen. För att få upp ett mål i Migrationsöverdomstolen krävs prövningstillstånd. I ett migrationsärende är det vanligt att sökanden erhåller ett offentligt biträde. Biträdet är vanligtvis en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Biträdet hjälper den sökanden med kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen.

Synonymer till migration

  • in- och utvandring, flyttning, folkförflyttning, folkvandring, folkomflyttning