Ett nätverk av jurister

Bodelning - Hjälp vid Skilsmässa eller Separation - Jurist24

Bodelning - Hjälp vid Skilsmässa eller Separation - Jurist24

Bodelning skilsmässa | Allt du behöver veta | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Skilsmässa

Skilsmässa En skilsmässa eller en äktenskapsskillnad är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna, innan någon av makarna har dött. Ett påtvingat upplösande kallas upplösning av äktenskap. Beroende på under vilka former och lagar äktenskapet ingåtts, kan vissa eller alla parter vara förbjudna från att begära skilsmässa i vissa länder. Begreppet separation kan åsyfta parter i samboförhållande och registrerat partnerskap som går skilda vägar, se upphörande av samboförhållande. Internationella studier visar att föräldrarnas skilsmässa i vissa fall påverkar barns psykiska hälsa, ekonomi, studieresultat och framtida karriär negativt. Risken att detta inträffar är större om endast en förälder får vårdnaden, om en förälder flyttar långt bort från barnet, eller om konflikten mellan föräldrarna fortsätter öppet inför barnet efter skilsmässan.

Synonymer till Skilsmässa

  • avsked, bortovaro; äktenskapsskillnad, separation, upplösning, söndring, slut på ett äktenskap