Ett nätverk av jurister

Bodelning - Hjälp vid Skilsmässa eller Separation - Jurist24

Bodelning - Hjälp vid Skilsmässa eller Separation - Jurist24

Bodelning skilsmässa

En bodelning är en fördelning av makarnas eller sambornas egendom vid skilsmässa eller separation. En bodelning kan göras antingen genom att parterna kommer överens om hur egendomen ska fördelas, eller genom att en bodelningsförrättare utses av tingsrätten.

En bodelning ska innehålla en uppräkning av makarnas eller sambornas tillgångar och skulder, samt hur dessa ska fördelas mellan dem. En bodelning ska också ange vilka tillgångar som är enskild egendom och inte ska ingå i bodelningen. En bodelning kan göras när som helst efter att makarna eller samborna har bestämt sig för att gå skilda vägar, men senast inom ett år efter det att äktenskapet eller samboskapet har upplösts.

Bodelning skilsmässa | Allt du behöver veta | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Skilsmässa

Skilsmässa En skilsmässa eller en äktenskapsskillnad är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna, innan någon av makarna har dött. Ett påtvingat upplösande kallas upplösning av äktenskap. Beroende på under vilka former och lagar äktenskapet ingåtts, kan vissa eller alla parter vara förbjudna från att begära skilsmässa i vissa länder. Begreppet separation kan åsyfta parter i samboförhållande och registrerat partnerskap som går skilda vägar, se upphörande av samboförhållande. Internationella studier visar att föräldrarnas skilsmässa i vissa fall påverkar barns psykiska hälsa, ekonomi, studieresultat och framtida karriär negativt. Risken att detta inträffar är större om endast en förälder får vårdnaden, om en förälder flyttar långt bort från barnet, eller om konflikten mellan föräldrarna fortsätter öppet inför barnet efter skilsmässan.

Synonymer till Skilsmässa

  • avsked, bortovaro; äktenskapsskillnad, separation, upplösning, söndring, slut på ett äktenskap