Ett nätverk av jurister

Ockerhyra & överhyra - Så får du tillbaka pengarna - Jurist24

Ockerhyra & överhyra - Så får du tillbaka pengarna - Jurist24

Ockerhyra

Betalar du för hög hyra? Om du misstänker att du betalar för hög hyra så kallad ockerhyra kan du alltid vända dig till hyresnämnden, dom i sin tur granskar ditt ärende och bedömer det sedan situationsbaserat. Detta är en ganska lång process och det tillkommer mycket pappersarbete, det kan ta upp till två år att få överhyran återbetald.

 

Viktigt att tänka på

Om man har en hyreslägenhet eller ett rum i en hyresrätt så har man rätt till att få tillbaka överhyran så kallat retroaktivt. Däremot om du hyr en bostadsrätt gäller andra regler och det går därför inte kräva en återbetalning retroaktivt. Det som går att göra vid en sådan situation är att istället begära en hyressänkning motsvarande den summan du betalar som ockerhyra.

Rekordmånga anmäler ockerhyra - "Kändes inte rätt" - Nyheterna (TV4)

Wikipedia information om Ocker

Ocker Ocker är enligt svensk rätt ett brott som består i att den som utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms man till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.Som exempel kan nämnas lån med oskäligt hög ränta. Under senare år har vissa SMS-lån uppmärksammats i dessa sammanhang. Noterbart är att det rättsliga begreppet ocker inte har någon rättslig koppling till det populära begreppet "ockerhyra".I 1734 års lag var gränsen satt vid 6 %, all ränta högre än så betraktades som ocker. Under slutet av 1800-talet försvann dessa regler i de flesta länder, i Sverige 1864 under vissa förhållanden och helt 1907.Även i äldre tider förekom det att personer kringgick dessa bestämmelser, vanligen genom att skuldsedeln skrevs på ett betydligt högre belopp än den verkligen utlånade. Dessa kallades procentare. För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.

Vad betyder ockerhyra, ockerpris?

  • oskäligt hög hyra respektive högt pris