Ett nätverk av jurister

Tvist med leverantör - Kostnadsfri juridisk analys - Jurist24

Tvist med leverantör - Kostnadsfri juridisk analys - Jurist24

Affärsjuridik: Rättsordning och tvister

Wikipedia information om Leverantör

Leverantör En leverantör är ett företag eller person som utför en prestation (till exempel en utförd tjänst eller vara) mot en motprestation (i regel mot ett överenskommet pris enligt avtalslagen).

Synonymer till tvist

  • stridighet, oenighet, mellanhavande, ovänskap, tvistighet, osämja, dispyt, kontrovers, träta, gräl, bråk, kiv, gruff, fejd, konflikt, söndring, schism, missämja, åsiktsstrid, bjäbbande, delo, diskordans, diskussion, disputation, duell, klammeri, krig, meningsstrid, misshällighet, ordbyte, ordväxling, pennfejd, polemik, sammanstötning, skärmytsling, småstrid, split, spänning, strid, småbråk