Ett nätverk av jurister

Gåvobrev - Allt du behöver veta om gåveobrev - Jurist24

Gåvobrev - Allt du behöver veta om gåveobrev - Jurist24

Gåvobrev

Ett gåvobrev är en jätte bra dokumentation på att en gåva har ägt rum. Ibland är ett gåvobrev obligatoriskt och ibland behövs det inte alls.

Genom ett gåvobrev kan man exempel reglera gåva av exempel pengar eller värdepapper. Du som gåvogivare kan enkelt lägga till olika villkor i gåvobrevet, En vanlig regel som man brukar  lägga till är att gåvan är individuell och ska inte omfattas av en eventuell bodelning.

 

När är det obligatoriskt med gåvobrev

Ibland kanske man vill ge bort något större som omfattar en större kostnad ett bra exempel på detta kan vara en fastighet eller bostadsrätt, vid en sådan typ av gåva är det obligatoriskt att ha ett gåvobrev för att det ska vara juridiskt giltigt.

 

 

När bör ett gåvobrev skrivas

Oavsett om det är obligatoriskt eller inte så är det alltid en bra idé att skaffa ett gåvobrev för gåvor med större värde, detta för att undvika framtida tvister. Genom att skapa ett gåvobrev skapar du trygghet för gåvomottagaren.

 

 

 

 

Advokaten svarar på tittarnas frågor om gåvor och arv - Nyhetsmorgon (TV4)

Wikipedia information om Gåvobrev

Gåvobrev Gåvobrev är en handling (dokument) i vilken någon förklarar sig överlåta något till någon som gåva.

Vad betyder gåvobrev?

  • skriftlig handling som bekräftar att man ger en gåva