Ett nätverk av jurister

Göra affärer med offentlig sektor - Jurist24

Göra affärer med offentlig sektor - Jurist24

Att göra affärer med offentlig sektor kan innebära att sälja produkter eller tjänster till staten, kommuner eller landsting. Det kan vara en bra affärsmöjlighet eftersom offentliga organisationer ofta har stora inköpsbudgetar. Men det kan också vara en komplex process eftersom det finns många regler och förfaranden som måste följas.

Följande är några viktiga saker att tänka på när man gör affärer med offentlig sektor:

  1. Följ gällande lagar och regler: Det finns många lagar och regler som gäller för offentliga upphandlingar, såsom EU:s upphandlingsdirektiv, och det är viktigt att följa dessa för att undvika eventuella problem.
  2. Var förberedd på en lång process: Offentliga upphandlingar kan ta lång tid från annonsering till beslut, så det är viktigt att vara förberedd på en lång process.
  3. Var tydlig med kraven: Offentliga upphandlingar kan ha höga krav på kvalitet, miljö och hållbarhet, så det är viktigt att vara tydlig med hur man planerar att uppfylla dessa krav.
  4. Var beredd på konkurrens: Offentliga upphandlingar innebär ofta hård konkurrens, så det är viktigt att ha en konkurrenskraftig anbudsstrategi.
  5. Hitta rätt kontakter: Att ha kontakter inom offentlig sektor kan vara viktigt för att få information om kommande upphandlingar och för att förstå krav och förväntningar.

Det kan vara fördelaktigt att anlita en upphandlingsjurist för att få rådgivning och hjälp med att följa lagar och regler samt hantera processen vid affärer med offentlig sektor.

Myter om offentlig upphandling

Wikipedia information Offentlig_upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Regelverket för offentlig upphandling är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-direktiv. Myndigheterna/enheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och utvärderas enligt upphandlingslagarna. "En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten/enheten. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder: 1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 2. kostnad, eller 3. pris." I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS (2016:1145)), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (SFS (2016:1146)), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (SFS (2016:1147)) samt lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) (SFS (2011:1029)).

Synonymer till upphandling

  • inköp, uppköp, rekvisition