Ett nätverk av jurister

Vad är affärsjuridik? affärsjurist - Jurist24

Vad är affärsjuridik?

Affärsjuridisk rådgivning

Vår affärsidé är att snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla affärsjuridisk rådgivning av hög kvalitet. Att vara tillgängliga, lyhörda och flexibla för våra klienters önskemål ser vi som en självklarhet. Vi har en utpräglad affärsmässig syn på vårt arbete och vår främsta önskan är att våra klienter skall nå framgångar och lyckas i sina verksamheter och affärer – oavsett om det handlar om stora eller små företag.

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser
  • Kommersiella avtal
  • Styrelsearbete

Affärsjuridik

Wikipedia information om Affärsjurist

Affärsjurist Affärsjurist är en jurist, ofta advokat, som biträder företag och andra juridiska personer med affärsjuridisk rådgivning, exempelvis inom kontrakt och avtalsrätt, associationsrätt och skatterätt. Affärsjuristen är, till skillnad från bolagsjuristen, inte anställd av de företag de rådger utan istället verksamma i en separat verksamhet, antingen som egenanställda eller som del av en större juridisk byrå, till exempel en advokatbyrå. En affärsjurist är ofta rådgivare i större eller mindre affärstransaktioner, vid förvärv eller försäljning av företag. Affärsjurister kan också vara rättegångsombud i kommersiella tvister i domstol eller inför skiljenämnd. Dessutom kan en affärsjurist också arbeta med skatterådgivning och utlandsetableringar. Bland affärsjuristerna inräknas även konkursförvaltare och rekonstruktörer. Tingsrätten utser konkursförvaltare. Rätten utser nästan enbart advokater. Det normala är att det utses en advokat som rekonstruktör. Detta gör att uppdragen koncentreras till en begränsad grupp. En statlig utredning visar av 249 förordnanden gick 229 stycken till advokater eller ackordcentralen och endast 20 till andra jurister. Noterbart är att samtliga är jurister.

Synonymer till affär

  • ekonomisk överenskommelse, ekonomisk uppgörelse, handelsuppgörelse, handelstransaktion, transaktion, uppgörelse; ekonomisk verksamhet, affärsverksamhet, business