Ett nätverk av jurister

Jurist Lund juridisk rådgivning - Jurist24

Välkommen till Jurist24 din jurist i Lund

Jurist24 har erfarna jurister i Lund som arbetar med allt från avtalsrätt, juridisk rådgivning, allmän praktik, offentlig försvarare, jurist, juristfirma, brottmål, affärsjuridik, jurister, familjerätt.

Våra klienter kan alltid känna sig trygga med att vi finns där för dem, och att vi gör vårt yttersta för att tillvarata just deras intressen. Jurist24 står för professionalitet, tillgänglighet och ett personligt engagemang för varje enskild klient och ärende alltid i centrum.

Välutbildad och erfaren personal

Kvalificerad rådgivning och hjälp med alla de steg inom juridik som du behöver få hjälp med.

Vi hjälper klienter i hela Lund

Vi vänder oss till dig oavsett om du representerar ett större företag eller är privatperson i Lund.

En Jurist ger tid och trygghet

Genom vårt stöd kan vi bidra till ökad lönsamhet och bättre förutsättningar för framtiden.

Hitta rätt jurist i Lund

Hos oss arbetar jurister med lång och bred erfarenhet. Vi arbetar noggrant, professionellt och kvalitativt med fokus på våra kunders behov och förutsättningar.

Nyttiga länkar:

domstol.se
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Hur blir man advokat?

För att bli advokat behöver du en juristexamen, yrkeserfarenhet och godkänd advokatutbildning.
Andra områden Jurist24 kan hjälpa till med i Lund:

Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning Lund. Konsultation med jurist . Vi vill göra något så snårigt och dyrt som juridik tillgängligt och begripligt för alla.

Familjerätt
Familjerätt Lund är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Affärsjuridik
Vad är affärsjuridik Lund? Affärsjurist är en jurist, som biträder företag och andra juridiska personer med affärsjuridisk rådgivning, exempelvis inom kontrakt.

Offentlig försvarare
En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare Lund om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet.

Fastighets & Entreprenadjuridik
Fastighets & Entreprenadjuridik Lund här finns många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är ofta svåröverskådligt. Vi bistår med juridisk hjälp.

Arvsrätt
Arvsrätten Lund, Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort.

Migrationsrätt
Migrationsrätt Lund är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige.

Vad är socialrätt?
Socialrätt Lund. Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande socialtjänstens ansvar som rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende m.m.

Tvistlösning

Våra specialister inom tvistelösning och processrätt ger dig klar, tydlig och effektiv juridisk rådgivning vid tvistlösning Lund.

Avtalsrätt
Avtalsrätt Lund är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Försäkringsrätt
Försäkringsrätt Lund. När man skadas eller blir sjuk pga arbetet gäller särskilda ersättningsregler. För det första kan man få ersättning från socialförsäkringssystemet.

Arbetsrätt
Arbetsrätt Lund är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är de olika lagarna och vad de gäller.

Hästjuridik
Hästjuridik Lund. Söker du en advokat specialiserad inom hästjuridik? En hästadvokat vet vad du skall tänka på när du köper en häst.

Bolagsrätt
Bolagsrätt Lund behandlar bland annat olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelse) Företag kan drivas i olika bolagsformer.

Rättshjälp
Rättshjälp Lund är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden för juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende.

Advokatfirma
Advokatfirma Lund Vi kan arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde.

Dataskydd & GDPR
Dataskydd & GDPR Lund Dataskyddsförordningen; GDPR-tvister; Risk- och sårbarhetsanalys; Biträdesavtal; Registerförteckning; Integritetspolicy

Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt Lund är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Lund är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

IT-rätt
IT-rätt Lund är en del av rättsinformatik (legal informatics) som även omfattar frågeställningen hur IT kan användas som arbetsverktyg för jurister eller som rättsligt ...

Arbetstillstånd
Arbetstillstånd Sverige, uppehållstillstånd och visum. Arbetskraftsinvandring och egenförsörjande invandring för företagare som önskar investera i Sverige.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Lund är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

Fakturera utan företag
Fakturera utan företag som jurist Lund genom att ansluta dig till Revisor24. Börja frilansa och slipp krångel med egen firma.

Offert Jurist
Offert jurist Lund. Få offerter från advokater och jurister i din stad. Jämför personliga erbjudanden från flera advokater och jurister.


Jurist jobb


Synonymer till jurist
advokat, rättsombud, ombud, sakförare.

Wikipedia information om Advokat

Advokat Advokat är en jurist, oftast medlem i ett nationellt advokatsamfund, som yrkesmässigt antingen som konsult tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller är rättegångsombud och därvid biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter. Den närmare definition av advokat skiljer sig mellan olika länder. I Norden liksom i kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen i en särskild medlemsorganisation eller register (advokatsamfund). I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam.Illustrationerna på denna sida visar att advokater i vissa länder har en särskild ämbetsdräkt. I Sverige är dock advokaten fri att klä sig enligt eget tycke.

Wikipedia information om Lund

Lund Lund (uttal ) är centralort i Lunds kommun och ligger i sydvästra Skåne i södra Sverige. Lund har ca 94 000 invånare vilket gör det till Skånes tredje största och Sveriges tolfte största tätort. Lunds universitet och Lunds stift styrs från Lund. Staden ingår i storstadsregionen Stor-Malmö enligt Statistiska centralbyrån. Lund ligger på en utlöpare av Romeleåsen som avgränsar Lundaslätten i nordöst.

Jurist i Lund


  Har du ett företag?

  Vi förmedlar massor med jobb varje dag!

  Anslut ditt företag idag!

  Din jurist i Lund

  Besök vår webbplats och hitta våra anslutna jurister.

  kontakta våra jurister – Jurist för alla i Lund i Skåne.

  Jurister i närheten av Lund

  Jurist Lund

  Hitta Jurist24 i din stad

  Advokatbyrån Lundia | Advokat i Lund, Malmö & södra Skåne

  Advokatbyrån Lundia biträder klienter i Lund, Malmö & södra Skåne. Våra advokater verkar inom straffrätt, arvsrätt, familjerätt, fastighetsrätt m.m..

  Advokat Lund – Advokatbyrå med erfarenhet – Advokatbolaget …

  Advokat Lund – Söker du en advokatbyrå i Lund? Advokatbolaget Claes Blåe i Lund – Vi hjälper våra klienter med fastighetsrätt, brottmål, affärsjuridik m.m..

  Advokater Lund (55 Sökträffar) – Företag – Hitta.se

  Advokater Lund · Adacta Advokatbyrå AB. Checkbox · Advokat Erik Ahlström. Checkbox · Trägårdh Advokatbyrå AB. Checkbox · Advokatfirman Malmros. Checkbox.

  Advokater i Lund

  Advokater i Lund · Familjens Jurist I Sverige AB · Adacta Advokatbyrå AB · Advokatfirman VICI AB · Advokatfirman Sjölund AB · ON Advokater · Juridisk Byrå Michael …

  Advokatgruppen Lund AB: Notarius Publicus i Lund

  Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad mot jurist) som bara får användas av ledamöter av Sveriges advokatsamfund. Advokater följer etiska regler där …

  MG Advokater: Advokat, Jurist Malmö & Lund

  Söker du skilsmässoadvokat eller behöver råd i en vårdnadstvist kan våra advokater hjälpa till. Vi sköter domstolsprocesser i både Lund och Malmö.

  Advokat Katarina Colliander: Advokat i med inriktning på …

  Advokat Katarina Colliander i Lund är specialiserad på familjerätt och åtar sig ärenden avseende vårdnad, umgänge och boende för barn.

  Bergman & Eek – Advokatbyrå i Lund

  Bergman & Eek Advokat AB. Affärsjuridisk Lundabyrå med inriktning mot fastigheter, transaktioner och skatt. Den lilla byrån med personligt bemötande.

  Advokatfirman Lindmark Welinder | Affärsadvokaterna i Lund

  Vi arbetar även internationellt genom vårt nära samarbete med kollegor inom AllyLaw. bild. Advokater är lika men ändå ganska olika precis som du själv.

  10 bästa advokater i Lund, Lund – StarOfService

  Voici la liste complète de nos bästa advokater et ses environs recenserade par la communauté StarOfService de Lund – Skåne. Vous voulez savoir qui est dans …