Ett nätverk av jurister

Vad är socialrätt? - Jurist24

Vad är socialrätt?

Socialrätten handlar om kommunens ansvar för personer som bor eller vistas i kommunen.

LVU: Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU) reglerar tvångsomhändertagande av unga under 18 år.

LPT: Lagen om psykiatrisk tvångsvård (förkortad LPT), reglerar tvångsvård av individer som bedömts lida av för svåra psykiatriska besvär för att kunna klara sig i samhället, utan att vara en fara för sig själva eller andra.

LVM: Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (förkortad LVM) reglerar vård av individer som på grund av sitt missbruk riskerar att förstora sitt eget liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.

Följ med JP Utbildning på kurs inom socialrätt

Wikipedia information om Socialrätt

Socialrätt Socialrätt brukar kategoriseras som en del av förvaltningsrätten, speciell förvaltningsrätt. Till socialrättens områden räknas social barn- och ungdomsvård, socialförsäkringsrätt, lagstiftning om allmänna sociala bidragsformer, hälso- och sjukvårdslagstiftning och sekretesslagstiftning.

Synonymer till social

  • samhällelig, humanitär, solidarisk