Ett nätverk av jurister

Fel på tjänsten som kunden beställt - Jurist24

Fel på tjänsten som kunden beställt - Jurist24

Dåligt utförd tjänst

Om en kund upplever problem med en tjänst som de har beställt, är det viktigt att agera snabbt och professionellt för att lösa situationen. Här är några steg som man kan följa när det blir fel på en tjänst:

– Kontakta kunden så fort som möjligt och be om ursäkt för besväret. Förklara vad som har hänt och vad ni gör för att åtgärda problemet.

– Erbjud kunden en kompensation som är rimlig och proportionerlig till felet. Det kan vara en rabatt, en återbetalning, en ersättningstjänst eller något annat som kunden är nöjd med.

– Följ upp med kunden efter att ni har levererat tjänsten igen eller fixat felet. Se till att kunden är helt nöjd och att problemet inte uppstår igen. Be om feedback och tacka kunden för deras tålamod och förtroende.

– Analysera orsaken till felet och vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen. Lär av misstaget och förbättra er kvalitet och service.

Köplagen: PÅFÖLJDER VID FEL I VARA

Wikipedia information om Tjänst

Tjänst En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren. Det engelska ordet service med samma betydelse används ibland i samband med betjäning av en kund.

Synonymer till Tjänst

  • tjänstgöring, arbete, syssla, jobb, verksamhet; nytta, gagn
  • hjälp, bistånd, handtag, service
  • befattning, anställning, plats, post, ämbete