Ett nätverk av jurister

Fel på tjänsten som kunden beställt - Jurist24

Fel på tjänsten som kunden beställt - Jurist24

Köplagen: PÅFÖLJDER VID FEL I VARA

Wikipedia information om Tjänst

Tjänst En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren. Det engelska ordet service med samma betydelse används ibland i samband med betjäning av en kund.

Synonymer till Tjänst

  • tjänstgöring, arbete, syssla, jobb, verksamhet; nytta, gagn
  • hjälp, bistånd, handtag, service
  • befattning, anställning, plats, post, ämbete