Ett nätverk av jurister

Juridisk rådgivning. Konsultera oss för juristrådgivning - Jurist24

Advokatrådgivning kostnadsfri juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning – Kontakta oss för juristrådgivning

Vi vet att många tycker att det vore bra att få klarhet i hur det förhåller sig med det ena eller det andra. Men man drar sig för att beställa tid hos advokat eftersom man tror att det skall bli dyrt. Självfallet är många frågor alltför komplicerade för att kunna lösas bara genom ett kort telefonsamtal men ofta är det ändå möjligt att få viss vägledning hur man skall- eller inte skall agera i en viss fråga.

Juridisk rådgivning har länge varit en viktig del av Jurist24 verksamhet. E-posta din fråga till oss. I de flesta fall försöker vi lämna svar direkt eller i vart fall samma dag. I mera komplicerade fall utmynnar rådgivningen kanske i ett fortsatt samtal vid besök på juristfirman. När Du ringer behöver Du inte vara orolig for att du inte berättar allt logiskt och i viss ordning. Vi hjälper till med frågor!

Första kontakt via mail.

Välkommen att ställa dina frågor!

Advokatjouren erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp

Synonymer till rådgivning

  • upplysning, handledning, information, rådfrågning, utvecklingsstöd