Ett nätverk av jurister

Skatterevision – ta hjälp av en skattejurist! - Jurist24

Skatterevision – ta hjälp av en skattejurist! - Jurist24

Vad innebär det att göra en skatterevision?

En skatterevision är en revision som utförs för att säkerställa att en person eller ett företag betalar den rätta mängden skatt. Det innebär att en revisor granskar en persons eller ett företags skatterelaterade aktiviteter under ett visst år för att se till att alla skattebestämmelser och -regler har följts. Om det finns något fel eller oriktigheter i skatteinformationen kan revisorn föreslå åtgärder för att rätta till dem och göra rätt för skatteskulden.

Skatterevision | Så gör du när Skatteverket granskar | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Revision

Revision För revision som juridisk term för en viss typ av överklagande, se revision (juridik).Revision är oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Revision utförs av en revisor.

Synonymer till revision

  • Skatterevision | Så gör du när Skatteverket granskar | Juristen Förklarar