Ett nätverk av jurister

Uppsägning av förhandsavtal - Bostadsrätt - Jurist24

Uppsägning av förhandsavtal - Bostadsrätt - Jurist24

Förhandsavtal - så kan du häva det [SNABB FÖRKLARING]

Wikipedia information om Avtal

Avtal Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt. Avtal inom internationell rätt benämns traktat. Endast den som har rättshandlingsförmåga kan ingå avtal.

Synonymer till avtal

  • överenskommelse, uppgörelse, fördrag, pakt, traktat, kontrakt, deal, löfte, ackord, ömsesidig försäkran, paktum