Ett nätverk av jurister

Dolda fel vid köp av bostadsrätt - Vad gäller? - Jurist24

Dolda fel vid köp av bostadsrätt - Vad gäller - Jurist24

Dolda fel vid köp av bostadsrätt

Har du hittat fel vid köp av din bostadsrätt?

Nedan hittar du information om hur du ska gå tillväga!

 

För att ett dolt fel ska vara “giltigt” måste följande vara sant:

“Någon form av fel eller brist som köparen inte hade kunnat förutse innan tillträdet av bostaden”

Detta kan vara till exempel fuktskada i badrummet, fel på elinstallationer eller att objektbeskrivningen inte stämmer överens med verkligheten.

När du hittat ett dolt fel ska du direkt dokumentera felet så fort du upptäcker det. Ta gärna foton och samla alla relevanta dokument såsom köpeavtal, ritningar och annat underlag. Du kan dessutom låta en besiktningsman undersöka felet och dokumentera det.

Reklamera till säljaren senast 2 år efter köp för att vara berättigad ersättning. För att kunna få ersättning måste det dolda felet kunnat påverka marknadsvärdet med minst 3% av köpeskillingen.

Eventuella hinder för ersättning är friskrivningsklausul. Om köpeavtalet innehåller friskrivningsklausul kan du inte få någon ersättning om du hittar ett dolt fel. Det kan även förekomma avtalsbrott om säljaren ljugit om till exempel en renovering som inte har skett.

Dolt fel i bostadsrätt | Vad gäller? | Juristen Förklarar

Wikipedia information om dolda_fel

Dolda fel

Synonymer till dold

  • gömd, osynlig, täckt; hemlig, förborgad, förtäckt, latent, undertryckt