Ett nätverk av jurister

Äktenskapsförord - är det nödvändigt för oss? - Jurist24

Äktenskapsförord - är det nödvändigt för oss - Jurist24

Advokaten: Sakerna du behöver veta om äktenskapsförord - Nyhetsmorgon (TV4)

Wikipedia information om Äktenskapsförord

Äktenskapsförord Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Egendom vardera make äger som inte uttryckligen är enskild egendom genom äktenskapsförord, arv eller gåva är giftorättsgods och ska därför delas mellan makarna när äktenskapet upphör. Äktenskapsförordets funktion är därför att skydda egendom från att delas med den andra maken vid äktenskapets upphörande.

Synonymer till äktenskap

  • giftermål, gifte, allians, livsvarig förbindelse, äkta stånd, hjonelag, äktenskapligt samliv, hymen, hymens band, parti