Ett nätverk av jurister

Äktenskapsförord - är det nödvändigt för oss? - Jurist24

Äktenskapsförord - är det nödvändigt för oss - Jurist24

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord innebär att man har ett avtal som säger vilka egendomar som ska vara enskilda i ett äktenskap. För att registrera denna typ av avtal måste  den finnas skriftliga dokument som ska vara daterat och undertecknat av er som avtalet gäller, sen ska avtalet registreras hos skatteverket för att sedan hamna i äktenskapsregistret.

 

Upphävning eller ändring av äktenskapsförord

Vill ni upphäva eller ändra något i avtalet behövs det skrivas ett nytt äktenskapsförord och ansöka om en  ny registrering.

Advokaten: Sakerna du behöver veta om äktenskapsförord - Nyhetsmorgon (TV4)

Wikipedia information om Äktenskapsförord

Äktenskapsförord Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Egendom vardera make äger som inte uttryckligen är enskild egendom genom äktenskapsförord, arv eller gåva är giftorättsgods och ska därför delas mellan makarna när äktenskapet upphör. Äktenskapsförordets funktion är därför att skydda egendom från att delas med den andra maken vid äktenskapets upphörande.

Synonymer till äktenskap

  • giftermål, gifte, allians, livsvarig förbindelse, äkta stånd, hjonelag, äktenskapligt samliv, hymen, hymens band, parti