Ett nätverk av jurister

Vad är en Offentlig försvarare? - Jurist24

Vad är en brottmålsadvokat?

Offentlig försvarare

När har man rätt att få förordnat offentlig försvarare i brottmål? Kan man få önska vilken advokat man vill skall vara offentlig försvare? Vem betalar för försvaret?

Vid misstanke om brott skall polismyndigheten påbörja utredning. Misstanke kan uppkomma t e x genom att någon som utsatts för brott, målsäganden, eller annan till polismyndigheten anmäler något som tyder på att brott begåtts. Den som är misstänkt för brott kan för utredningen och lagföringen under vissa förutsättningar bli utsatt för olika tvångsåtgärder såsom tex anhållande, häktning, husrannsakan, telefonavlyssning.

Den som blir dömd för brott får en s k påföljd eller straff och kan också bli tvungen att betala skadestånd. Även andra rättsverkningar kan följa med att någon befunnits skyldig till brott indraget körkort, utvisning, näringsförbud etc.

Den som misstänkt för brott, vilket inte är alltför bagatellartat, har sedan förundersökning inletts rätt till biträde av offentlig försvarare och kan kräva att sådan är närvarande vid förhör.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde skall ta tillvara målsägandens intressen i brottmål av viss art. Vem kan begära att man vill ha ett målsägandebiträde? Vad skall biträdet göra i domstolsprocessen?

Kan man få förordnat målsägandebiträde i alla slags brottmål? Vem är egentligen målsägande? Enligt lagboken är det den ”mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.”

  • Misstänkt för ett brott?
  • Utsatt för ett brott?
  • Särskild företrädare för barn

HUR TÄNKER EN FÖRSVARS-ADVOKAT?

Wikipedia information om Offentlig_försvarare

Offentlig försvarare Offentlig försvarare är en jurist som får ersättning av allmänna medel för att lämna rättsligt biträde till någon som är misstänkt eller åtalad för brott.

Synonymer till försvarare

  • förespråkare, talesman, förkämpe, hjälpare, beskyddare; försvarsadvokat,