Ett nätverk av jurister

Framtidsfullmakt, alternativ till God Man - Jurist24

Framtidsfullmakt, alternativ till God Man - Jurist24

Framtidsfullmakt 

Som privatperson kan du ge  en framtidsfullmakt till någon för att representera dig en längre tid. Denna fullmakt ska vara skriftlig och bevittnad av två personer.

En framtisdsfullmakt är en fullmakt som ger någon annan tillgång till att företräda dig, Detta kan vara på grund av exempel psykisk ohälsa eller att du som privatperson inte längre kan ta hand om din ekonomiska situation.

 

Hur skriver man en framtidsfullmakt

  • Du som ger fullmakten måste ha fyllt 18år
  • Det ska ingå vem fullmakten handlar om och vem som ges fullmakt
  • Vilka situationer och områden fullmakten gäller
  • Övriga villkor som gäller

 

Fullmakten börjar gälla  när personen som har fullmakten avgör så samt när du som privatperson inte längre kan hantera dina ekonomiska och personliga angelägenheter.

 

När slutar fullmakten att gälla

  • När fullmaktsägaren  bedömer att det inte längre finns ett behov
  • När det istället finns en förvaltare eller god man
  • När du som ger fullmakt hamnar i konkurs
  • När överförmyndarmyndigheten beslutar att den ska upphöras

 

 

 

Framtidsfullmakt

Wikipedia information om Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt Framtidsfullmakt är en typ av fullmakt i Sverige, som blir giltiga när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta tillvara sin rätt. Tanken är att det är fullmaktshavaren som ska avgöra när tidpunkten har inträtt. Det krävs ingen registrering för att fullmakten ska vara giltig. Det finns ingen myndighet som kan registrera en framtidsfullmakt. Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. I samband med införandet av lagen om framtidsfullmakter införs även ett 17 kapitel i Föräldrabalken och en utvidgad behörighet för närstående att vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till den enskildes dagliga livsföring om det är uppenbart att den enskilde inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. En framtidsfullmakt kan beröra både personliga ekonomiska angelägenheter, dock inte frågor som rör hälso- och sjukvård. En framtidsfullmakt kan inte heller omfatta åtgärder av utpräglat personlig karaktär såsom ingå äktenskap eller upprätta testamente.

Synonymer till framtid

  • kommande tid, eftervärld, tillkommande tid, efterkommande, morgondag, tillkommande tider