Ett nätverk av jurister

Privatjuridiska tjänster - Familjerätt, avtalsrätt och bostadsfrågor - Jurist24

Privatjuridiska tjänster - Familjerätt, avtalsrätt och bostadsfrågor - Jurist24

Privatjuridik - Brott och straff - Del 1 - Introduktion

Wikipedia information om Privat

Privat Privat kan syfta på: Privatliv – en mänsklig rättighet Privat sektor – består enligt definition av hushåll och privatägda företag som syftar till ekonomisk vinst Privat egendom – egendom som ägs av den privata sektorn Privatperson – för att särskilja personen från eventuella titlar eller roller som denna också har Privata aktiebolag – handlas inte på en aktiebörs eller någon annan organiserad marknadsplats Privatskola – en typ av skola som inte administreras av lokala, regionala eller nationella myndigheter Privat - artistnamn för sångaren Erik Rapp

Synonymer till Privat

  • enskild, individuell, personlig, egen; intern, sluten; intim, förtrolig, en famille; hemlig, konfidentiell