Ett nätverk av jurister

Jurist Stockholm juridisk rådgivning - Jurist24

Välkommen till Jurist24 din jurist i Stockholm

Jurist24 har erfarna jurister i Stockholm som arbetar med allt från avtalsrätt, juridisk rådgivning, allmän praktik, offentlig försvarare, jurist, juristfirma, brottmål, affärsjuridik, jurister, familjerätt.

Våra klienter kan alltid känna sig trygga med att vi finns där för dem, och att vi gör vårt yttersta för att tillvarata just deras intressen. Jurist24 står för professionalitet, tillgänglighet och ett personligt engagemang för varje enskild klient och ärende alltid i centrum.

Välutbildad och erfaren personal

Kvalificerad rådgivning och hjälp med alla de steg inom juridik som du behöver få hjälp med.

Vi hjälper klienter i hela Stockholm

Vi vänder oss till dig oavsett om du representerar ett större företag eller är privatperson i Stockholm.

En Jurist ger tid och trygghet

Genom vårt stöd kan vi bidra till ökad lönsamhet och bättre förutsättningar för framtiden.

Hitta rätt jurist i Stockholm

Hos oss arbetar jurister med lång och bred erfarenhet. Vi arbetar noggrant, professionellt och kvalitativt med fokus på våra kunders behov och förutsättningar.

Nyttiga länkar:

domstol.se
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Hur blir man advokat?

För att bli advokat behöver du en juristexamen, yrkeserfarenhet och godkänd advokatutbildning.
Andra områden Jurist24 kan hjälpa till med i Stockholm:

Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning Stockholm. Konsultation med jurist . Vi vill göra något så snårigt och dyrt som juridik tillgängligt och begripligt för alla.

Familjerätt
Familjerätt Stockholm är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Affärsjuridik
Vad är affärsjuridik Stockholm? Affärsjurist är en jurist, som biträder företag och andra juridiska personer med affärsjuridisk rådgivning, exempelvis inom kontrakt.

Offentlig försvarare
En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare Stockholm om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet.

Fastighets & Entreprenadjuridik
Fastighets & Entreprenadjuridik Stockholm här finns många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är ofta svåröverskådligt. Vi bistår med juridisk hjälp.

Arvsrätt
Arvsrätten Stockholm, Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort.

Migrationsrätt
Migrationsrätt Stockholm är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige.

Vad är socialrätt?
Socialrätt Stockholm. Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande socialtjänstens ansvar som rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende m.m.

Tvistlösning

Våra specialister inom tvistelösning och processrätt ger dig klar, tydlig och effektiv juridisk rådgivning vid tvistlösning Stockholm.

Avtalsrätt
Avtalsrätt Stockholm är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Försäkringsrätt
Försäkringsrätt Stockholm. När man skadas eller blir sjuk pga arbetet gäller särskilda ersättningsregler. För det första kan man få ersättning från socialförsäkringssystemet.

Arbetsrätt
Arbetsrätt Stockholm är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är de olika lagarna och vad de gäller.

Hästjuridik
Hästjuridik Stockholm. Söker du en advokat specialiserad inom hästjuridik? En hästadvokat vet vad du skall tänka på när du köper en häst.

Bolagsrätt
Bolagsrätt Stockholm behandlar bland annat olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelse) Företag kan drivas i olika bolagsformer.

Rättshjälp
Rättshjälp Stockholm är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden för juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende.

Advokatfirma
Advokatfirma Stockholm Vi kan arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde.

Dataskydd & GDPR
Dataskydd & GDPR Stockholm Dataskyddsförordningen; GDPR-tvister; Risk- och sårbarhetsanalys; Biträdesavtal; Registerförteckning; Integritetspolicy

Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt Stockholm är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Stockholm är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

IT-rätt
IT-rätt Stockholm är en del av rättsinformatik (legal informatics) som även omfattar frågeställningen hur IT kan användas som arbetsverktyg för jurister eller som rättsligt ...

Arbetstillstånd
Arbetstillstånd Sverige, uppehållstillstånd och visum. Arbetskraftsinvandring och egenförsörjande invandring för företagare som önskar investera i Sverige.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Stockholm är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

Fakturera utan företag
Fakturera utan företag som jurist Stockholm genom att ansluta dig till Revisor24. Börja frilansa och slipp krångel med egen firma.

Offert Jurist
Offert jurist Stockholm. Få offerter från advokater och jurister i din stad. Jämför personliga erbjudanden från flera advokater och jurister.


Jurist jobb

Junior jurist till PRA Group

Academic Work Sweden AB

Stockholm

PRA Group växer och söker nu en junior jurist till kontoret i centrala Uppsala. Du med en juristex... mer

Högsta domstolen söker justitiesekreterare

Sveriges Domstolar

Stockholm

Högsta domstolen Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledand... mer

Jurist inom Dataskydd

Secify Group AB

Stockholm

Jurist inom dataskydd Vi på Secify är ett passionerat gäng med en stenhård tro på att världen... mer

Jurist inom fastighetsrätt

Svefa AB

Stockholm

Har du ett stort intresse för fastighetsrätt och gillar att driva processer? Vill du vara en del a... mer

Jurist - arbetsrätt

Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB

Stockholm

Vi söker en till jurist till byrån! Du är med fördel specialiserad inom arbetsrätt och med viss... mer

Jurist till avdelningen Kapitalmarknadsrätt

Finansinspektionen

Stockholm

Har du erfarenhet av juridiskt arbete på bolag under tillsyn, domstol, advokatbyrå, regeringskansl... mer

Jurist till avdelningen Marknadstillsyn

Finansinspektionen

Stockholm

Är du jurist och har intresse för prospekt, takeover, börsregelverk, värdepappersmarknaden, akti... mer

Jurist inriktad på migrationsfrågor

Sociala Missionen

Stockholm

Jurist inriktad på migrationsfrågor (visstid) Vi söker dig som vill bli en del av vårt rådgivni... mer

Vi söker en Jurist

Romany Botros Juristbyrå AB

Stockholm

Vi vill att du som söker tjänsten har en juristexamen. Juristen vi söker vill lägga ned tid och ... mer

Jurist till växande managementkonsultbolag

Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Stockholm

Arbetsbeskrivning Xeeda är ett oberoende managementkonsultföretag som erbjuder tjänster inom led... mer

Synonymer till jurist
advokat, rättsombud, ombud, sakförare.

Wikipedia information om Advokat

Advokat Advokat är en jurist, oftast medlem i ett nationellt advokatsamfund, som yrkesmässigt antingen som konsult tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller är rättegångsombud och därvid biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter. Den närmare definition av advokat skiljer sig mellan olika länder. I Norden liksom i kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen i en särskild medlemsorganisation eller register (advokatsamfund). I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam.Illustrationerna på denna sida visar att advokater i vissa länder har en särskild ämbetsdräkt. I Sverige är dock advokaten fri att klä sig enligt eget tycke.

Wikipedia information om Stockholm

Stockholm Stockholm är Sveriges huvudstad samt landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum. Staden ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Södermanland och Uppland. Staden är världens femte nordligaste huvudstad bland självständiga stater. Stockholm är Sveriges största tätort med ett invånarantal som år 2015 uppmättes till 1 515 017 invånare.Stockholm började etableras 1187, enligt Visbyfranciskanernas bok, till följd av att Svearikets dåvarande huvudort, Sigtuna, härjades av balter samma år. Traditionellt brukar Birger jarl (cirka 1210–1266) räknas som stadens grundare 1252, i enlighet med skyddsbrevet för Fogdö kloster och Erikskrönikan. Närliggande norrut fanns en liten by, Väsby, vid motsvarande dagens Hötorget. Ortens ur försvars- och handelssynpunkt strategiska placering vid sjön Mälarens utlopp i Östersjön, avgränsande landskapen Uppland och Södermanland, avgjorde Stockholms tillkomst och ökande betydelse. Bebyggelsen ökade under 1200-talet på Stadsholmen, Helgeandsholmen och Kidaskär, sedermera Gråbrödraholmen, i dag känd som Riddarholmen. Handel med och inflyttning av tyska handelsmän bidrog till utvecklingen och förbindelser med kyrkan och Hansaförbundet. Den växande köpstaden fick snart en egen kyrka, Sankt Nicolai kyrka, i dag känd som Storkyrkan, samt egen församling utbruten ur Solna församling cirka 1260. Slott, franciskankloster, klarissakloster och dominikankonvent uppfördes, gynnade av bland annat Birger jarl och kung Magnus Ladulås (cirka 1240–1290), samt även stegvis stadsmurar. Alltsedan staden fick stadsprivilegier 1436 är Stockholm rikets största och viktigaste. Statusen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad befästes formellt genom 1634 års regeringsform, då kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning samlades till staden. I den östligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika, sammanhängande skärgårdar. År 1998 utnämndes Stockholms kommun till Europas kulturhuvudstad. År 2010 var staden Europas miljöhuvudstad. Stockholm används främst i betydelsen bebyggelsen inom Stockholms kommun (Stockholms stad). Namnet används även för tätorten och ett ännu större område kallat Storstockholm. Ytterligare andra användningar av namnet är för enbart delen Stockholms innerstad och för länet.

Jurist i Stockholm


  Har du ett företag?

  Vi förmedlar massor med jobb varje dag!

  Anslut ditt företag idag!

  Din jurist i Stockholm

  Besök vår webbplats och hitta våra anslutna jurister.

  kontakta våra jurister – Jurist för alla i Stockholm i Stockholm.

  Jurister i närheten av Stockholm

  Jurist Stockholm

  Hitta Jurist24 i din stad

  Juristjobb Stockholm – 247 lediga – Ledigajobb.se

  Juristjobb Stockholm. 247 lediga jobb. Hitta 247 juristjobb i Stockholm. Heltid · Deltid. Utredningssekreterare – biologisk mångfald och växthusgaser.

  150 jobb för ”Jurist” i Stockholm, Stockholm, Sverige (Nya: 1)

  150 jobb för ”Jurist” i Stockholm, Stockholm, Sverige (Nya: 1) · Jurist – arbeta med tillämpningen av offentlighetsprincipen Utrikesförvaltningen, Stockholm.

  Välkommen till Familjens Jurist Stockholm

  Letar du efter en jurist eller juristbyrå i Stockholm? Vi har flera kontor i Stockholm. Läs mer här, hitta ditt närmaste kontor och boka tid med en jurist.

  Jurist Stockholm – Betyg: 4,7 av 5 – Lavendla Juridik

  Letar du efter en familjejurist i Stockholm? Låt oss hjälpa dig, oavsett vilket behov du har. Vi hjälper dig snabbt och du får din personliga jurist att …

  179 lediga jobb för Jurist i Stockholms Län – Indeed

  179 lediga jobb som Jurist i Stockholms Län på Indeed.com. Ansök till Jurist, Bolagsjurist, Marknadsansvarig med mera!

  Juristprogrammet – Stockholms universitet

  Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till …

  Rättsakuten: Jurist och juristbyrå i Stockholm för hela Sverige

  Anlita Rättsakuten för dina juridiska problem. En juristbyrå inom civilrätt med bland annat avtalsrätt, bolagsrätt och skatterätt.

  Jurist Stockholm – Gratis juridisk rådgivning

  Vi samarbetar med svenskajurister.se för att erbjuda dig och många andra juridiska tjänster av hög kvalitet. Som juristbyrå i Stockholm är vi vana med att …

  Jurist jobb Stockholms län – 147 aktuella lediga jobb – Jooble

  Sök efter nya Jurist-jobb i Stockholms län. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 82.000+ annonser i …

  Lediga jobb i Stockholms län – juridikjobb.se

  Senior jurist inom tvistlösning till Born Advokater · Erfaren IP-jurist till Valea · Senior jurist sökes inom transaktion och finansiering till Glimstedt …