Ett nätverk av jurister

5 viktiga saker du måste veta om samboavtal! - Jurist24

5 viktiga saker du måste veta om samboavtal! - Jurist24

Samboavtalet

Samboavtalet är ett dokument som hjälper dig och din partner att inte göra en så kallad vinst på den andra parten vid eventuell separation. Detta betyder att exempel bohag man skaffat tillsamans inte ska fördelas. Har man inget samboavtal så kommer samboegendom att delas lika på oavsett vem som står för kostnaden, vem som är ägare eller står på lånet.

 

Viktiga punkter

Vad räknas som samboegendom –  Bostad och bohag exempel möbler och inredning sådant som är införskaffat för gemensamt bruk

Vad räknas inte som samboegendom – saker som köps enbart för ena sambons användning eller som används vid fritidsändamål.

Hur ska avtalet se ut – Avtalet ska vara skriftligt, det behövs ingen bevittning men det rekommenderas att ha.

Ska man använda sig av en avtals mall – Det finns mallar att använda sig av men det rekommenderas inte då det är bättre att kontakta en jurist.

Samboavtal vid permanentbostad – När du och din partner ska köpa exempel bostadsrätt och den ena parten bara betala rekommenderas att göra ett samboavtal.

Samboavtal 3 tips

Wikipedia information om Samboförhållande

Samboförhållande Samboförhållande eller samboskap är i lagens mening en form av samlevnad där ett ogift par "stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Sambo (plural: sambor) är benämningen på den person som någon är sammanboende med. I äldre svenska betecknar leva i sambo ett oskiftat bo, det vill säga att några personer lever tillsammans utan att ha delat upp ägandeskapet för hushållet, exempelvis en storfamilj. Samboskap uppstår inte automatiskt när två personer flyttar ihop. Det krävs att personerna lever under "äktenskapsliknande förhållanden". Traditionellt sett har äktenskapsliknande förhållanden inneburit att en kvinna och man lever tillsammans, där det i relationen ingår sexuellt umgänge. Det kravet synes dock idag vara föråldrat, även om en viss kärleksrelation fordras; rumskamrater är till exempel i regel inte sambor. Vid bedömningen om två personer är sambor ska det särskilt beaktas om de delar på hushållssysslor och i någon mån har en delad ekonomi. Det viktigaste vid bedömningen är dock hur personerna själva ser på sitt förhållande, samt om personerna av fri vilja väljer att spendera sin fritid i den gemensamma bostaden.Samboförhållanden är mycket vanliga i de nordiska länderna och i vissa andra europeiska länder. År 2016 hade mer än hälften av alla nyfödda barn ogifta föräldrar, och i Sverige har det varje år sedan 1993 fötts fler barn till ogifta föräldrar än till gifta föräldrar.

Synonymer till sambo

  • samboende, sammanboende, partner, livskamrat