Ett nätverk av jurister

Jurist Göteborg juridisk rådgivning - Jurist24

Välkommen till Jurist24 din jurist i Göteborg

Jurist24 har erfarna jurister i Göteborg som arbetar med allt från avtalsrätt, juridisk rådgivning, allmän praktik, offentlig försvarare, jurist, juristfirma, brottmål, affärsjuridik, jurister, familjerätt.

Våra klienter kan alltid känna sig trygga med att vi finns där för dem, och att vi gör vårt yttersta för att tillvarata just deras intressen. Jurist24 står för professionalitet, tillgänglighet och ett personligt engagemang för varje enskild klient och ärende alltid i centrum.

Välutbildad och erfaren personal

Kvalificerad rådgivning och hjälp med alla de steg inom juridik som du behöver få hjälp med.

Vi hjälper klienter i hela Göteborg

Vi vänder oss till dig oavsett om du representerar ett större företag eller är privatperson i Göteborg.

En Jurist ger tid och trygghet

Genom vårt stöd kan vi bidra till ökad lönsamhet och bättre förutsättningar för framtiden.

Hitta rätt jurist i Göteborg

Hos oss arbetar jurister med lång och bred erfarenhet. Vi arbetar noggrant, professionellt och kvalitativt med fokus på våra kunders behov och förutsättningar.

Nyttiga länkar:

domstol.se
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Hur blir man advokat?

För att bli advokat behöver du en juristexamen, yrkeserfarenhet och godkänd advokatutbildning.
Andra områden Jurist24 kan hjälpa till med i Göteborg:

Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning Göteborg kostnadsfri juridisk rådgivning. Vi vill göra något så snårigt och dyrt som juridik tillgängligt och begripligt för alla.

Familjerätt
Familjerätt Göteborg är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Affärsjuridik
Vad är affärsjuridik Göteborg? Affärsjurist är en jurist, som biträder företag och andra juridiska personer med affärsjuridisk rådgivning, exempelvis inom kontrakt.

Offentlig försvarare
En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare Göteborg om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet.

Fastighets & Entreprenadjuridik
Fastighets & Entreprenadjuridik Göteborg här finns många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är ofta svåröverskådligt. Vi bistår med juridisk hjälp.

Arvsrätt
Arvsrätten Göteborg, Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort.

Migrationsrätt
Migrationsrätt Göteborg är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige.

Vad är socialrätt?
Socialrätt Göteborg. Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande socialtjänstens ansvar som rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende m.m.

Tvistlösning

Våra specialister inom tvistelösning och processrätt ger dig klar, tydlig och effektiv juridisk rådgivning vid tvistlösning Göteborg.

Avtalsrätt
Avtalsrätt Göteborg är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Försäkringsrätt
Försäkringsrätt Göteborg. När man skadas eller blir sjuk pga arbetet gäller särskilda ersättningsregler. För det första kan man få ersättning från socialförsäkringssystemet.

Arbetsrätt
Arbetsrätt Göteborg är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är de olika lagarna och vad de gäller.

Hästjuridik
Hästjuridik Göteborg. Söker du en advokat specialiserad inom hästjuridik? En hästadvokat vet vad du skall tänka på när du köper en häst.

Bolagsrätt
Bolagsrätt Göteborg behandlar bland annat olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelse) Företag kan drivas i olika bolagsformer.

Rättshjälp
Rättshjälp Göteborg är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden för juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende.

Advokatfirma
Advokatfirma Göteborg Vi kan arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde.

Dataskydd & GDPR
Dataskydd & GDPR Göteborg Dataskyddsförordningen; GDPR-tvister; Risk- och sårbarhetsanalys; Biträdesavtal; Registerförteckning; Integritetspolicy

Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt Göteborg är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Göteborg är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

IT-rätt
IT-rätt Göteborg är en del av rättsinformatik (legal informatics) som även omfattar frågeställningen hur IT kan användas som arbetsverktyg för jurister eller som rättsligt ...

Arbetstillstånd
Arbetstillstånd Sverige, uppehållstillstånd och visum. Arbetskraftsinvandring och egenförsörjande invandring för företagare som önskar investera i Sverige.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Göteborg är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

Fakturera utan företag
Fakturera utan företag som jurist Göteborg genom att ansluta dig till Revisor24. Börja frilansa och slipp krångel med egen firma.

Offert Jurist
Offert jurist Göteborg. Få offerter från advokater och jurister i din stad. Jämför personliga erbjudanden från flera advokater och jurister.


Juristfirmor i Göteborg

Obs!!! vi listar alla jurister inte bara samarbetspartners.
  • strandskydd bygglov strandskyddsakademin 300x142

  Strandskyddsakademin

  • Advokatfirma arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde

  Crusner Advokatbyrå AB

  • Advokatfirma arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde

  Lidsten Advokatbyrå AB

  • index 300x143

  Advokatbyrå Richard Backenroth

  • Advokatfirma arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde

  Garrow Advokater AB

  • Advokatfirma arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde

  Advokat Niclas Elison AB

  • Advokatfirma arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde

  Advokatfirma Lawcom

  • Advokatfirma arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde

  Advokatfirman Lawcom Almquist AB

  • Advokatfirma arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde

  Igne Advokatbyrå AB

  • Advokatfirma arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde

  Ejder Advokatbyrå AB

Jurist jobb

Familjerättsjurist med erfarenhet av domstolsprocesser

Poolia Sverige AB

Göteborg

Om tjänsten Vi rekryterar nu, för klients räkning, en jurist med ett stort intresse för det fami... mer

Jurist

Störningsjouren i Göteborg AB

Göteborg

Störningsjouren står för Trygghet! På Störningsjouren är vi idag drygt 65 medarbetare och har... mer

Jurist

Preventia Finans AB

Göteborg

Juristavdelningen på Preventia växer och vi söker nu ytterligare jurister till vårt team! Preven... mer

Processvan Jurist

Störningsjouren i Göteborg AB

Göteborg

Störningsjouren står för Trygghet! På Störningsjouren är vi idag drygt 65 medarbetare och har... mer

Biträdande jurist

Advokatfirman Lindahl KB

Göteborg

Om oss Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatfirmor, med kontor i sex av landet... mer

Jurist i familjerättsmål (Göteborg)

SF Juridik AB

Göteborg

Svensk Familjejuridik är en specialistbyrå som främst är verksam inom vårdnad, boende och umgä... mer

Jurist inom familjerätt till Akademisk Marknadsanalys

Bravura Sverige AB

Göteborg

Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta... mer

Ludvig & Co söker erfaren jurist inom affärsjuridik

Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Göteborg

Vill du vara med och göra skillnad på en av Sveriges största juristbyråer? Just nu söker vi dig... mer

Ludvig & Co söker erfaren jurist inom mark- och miljörätt

Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Göteborg

Vill du vara med och göra skillnad på en av Sveriges största juristbyråer? Just nu söker vi dig... mer

Föredragande jurister för tidsbegränsad anställning

Sveriges Domstolar

Göteborg

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation be... mer

Synonymer till jurist
advokat, rättsombud, ombud, sakförare.

Wikipedia information om Advokat

Advokat Advokat är en jurist, oftast medlem i ett nationellt advokatsamfund, som yrkesmässigt antingen som konsult tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller är rättegångsombud och därvid biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter. Den närmare definition av advokat skiljer sig mellan olika länder. I Norden liksom i kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen i en särskild medlemsorganisation eller register (advokatsamfund). I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam.Illustrationerna på denna sida visar att advokater i vissa länder har en särskild ämbetsdräkt. I Sverige är dock advokaten fri att klä sig enligt eget tycke.

Wikipedia information om Göteborg

Göteborg Göteborg (svenskt uttal: [jœtɛˈbɔrj] ( lyssna); ibland förkortat Gbg) är Sveriges näst största tätort, efter Stockholm, och Nordens femte största med 604 829 (2020-12-31) invånare i tätorten och 1 060 000 invånare (2021) i Storgöteborg. Samhället ligger på västkusten vid Göta älvs mynning. Staden Göteborg anlades på initiativ av kung Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Med anledning av sin stadsplanering, kallades Göteborg av holländarna under många år för Nya Amsterdam. På 1800-talet industrialiserades Göteborg till stor del av inflyttade britter och under denna tid fick Göteborg smeknamnet "Lilla London", vilket staden kallas än idag. Göteborgs bebyggelse har vuxit ihop med omgivande förorter och bildar enligt Statistiska centralbyråns definition tätorten Göteborg. Tätorten ligger till största delen i Göteborgs kommun men även centralorterna i Mölndals och Partille kommuner ingår. Göteborgs kommun är efterföljaren till den gamla administrativa staden Göteborg och omfattar även områden utanför tätorten. Stadens areal är 721,64 kvadratkilometer, varav 271,41 kvadratkilometer är vattenNågra av Skandinaviens större industrikoncerner som AB Volvo, SKF och andra välkända teknikföretag som Esab och Hasselblad AB har sitt ursprung och sina huvudkontor i Göteborg. En stor del av den svenska exporten och importen sker via Göteborgs hamn som är Nordens största. Göteborg är residensstad för Västra Götalands län, centralort för Göteborgs kommun och stiftsstad i Göteborgs stift. Göteborg betecknas som en världsstad av Globalization and World Cities Research Network, med rankingen Gamma.

Jurist i Göteborg


  Har du ett företag?

  Vi förmedlar massor med jobb varje dag!

  Anslut ditt företag idag!

  Din jurist i Göteborg

  Besök vår webbplats och hitta våra anslutna jurister.

  kontakta våra jurister – Jurist för alla i Göteborg i Västra Götaland.

  Jurister i närheten av Göteborg

  Jurist Göteborg

  Hitta Jurist24 i din stad