Ett nätverk av jurister

Hur gör jag om jag inte är nöjd med Skatteverkets beslut - Jurist24

Hur gör jag om jag inte är nöjd med Skatteverkets beslut - Jurist24

Hur överklagar man ett skatteverks beslut?

För att överklaga ett beslut från Skatteverket krävs det att man skickar in en skriftlig ansökan till Skatteverket. Ansökan ska innehålla uppgifter om vem som begär överklagandet, vilket beslut som överklagas, vilka skäl som är till grund för överklagandet och varför man anser att beslutet är felaktigt. Ansökan ska skickas till Skatteverket inom tre veckor från det att man fått beslutet. Om man inte överklagar beslutet inom den tiden så gäller det som ett slutgiltigt beslut.

Överklaga beslut Skatteverket | Så funkar det | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Överklagande

Överklagande Ett överklagande, kallas även överklagan, är en anmälan av myndighetsbeslut eller domslut till högre rättsinstans, med syftet att få domen eller beslutet ändrat. Om något överklagande inte inkommit inom en viss tidsfrist får domen laga kraft.

Synonymer till överklaga

  • anföra klagomål, besvära sig, föra talan mot, vädja, appellera, besvära, klaga, påyrka upphävande, vädja till högre rätt