Ett nätverk av jurister

Hur gör jag om jag inte är nöjd med Skatteverkets beslut - Jurist24

Hur gör jag om jag inte är nöjd med Skatteverkets beslut - Jurist24

Överklaga beslut Skatteverket | Så funkar det | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Överklagande

Överklagande Ett överklagande, kallas även överklagan, är en anmälan av myndighetsbeslut eller domslut till högre rättsinstans, med syftet att få domen eller beslutet ändrat. Om något överklagande inte inkommit inom en viss tidsfrist får domen laga kraft.

Synonymer till överklaga

  • anföra klagomål, besvära sig, föra talan mot, vädja, appellera, besvära, klaga, påyrka upphävande, vädja till högre rätt