Ett nätverk av jurister

Omstrukturering - Att tänka på vid företagsomstrukturering - Jurist24

Omstrukturering - Att tänka på vid företagsomstrukturering - Jurist24

Vad ska man tänka på vid en företagsomstrukturering?

1. Identifiera den övergripande affärsstrategin och målen för omstruktureringen.

2. Utveckla ett omstruktureringsplan som tydligt definierar ändamålet med förändringarna.

3. Skapa ett stödjande miljö för förändring och använd kommunikation för att informera personalen om förändringar som sker.

4. Utvärdera konsekvenser för kundservice, produktutveckling, marknadsföring och andra företagsfunktioner.

5. Analysera hur omstruktureringen kommer att påverka finansiella kostnader och resultat.

6. Utvärdera tillgängliga resurser såsom tekniska, personal och finansiella för att uppfylla behoven.

7. Förhandla med relevanta parter om eventuella förändringar.

8. Uppmuntra feedback och kommunikation om omstruktureringen.

9. Utvärdera och justera planen om det behövs och följ upp genomförandet.

Riskspridning vid omstruktureringar | Connect Sessions med Fondia

Wikipedia information om Företag

Företag Ett företag kan bestå av en liten eller större organisation som har en viss mängd resurser som den samordnar. Resurserna kan till exempel vara arbetskraft, kapital, teknik och information. Ändamålet med samordningen kan vara att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster.Ett mindre företag kan exempelvis vara organiserandet av ett barnkalas. Beroende på hur mycket man 'tar för sig' kan även ett sådant bli ett stort företag. Ett företag kan drivas i olika former beroende på typ av verksamhet, ägande, riskvillighet, kapitalinsats med mera. Inom ämnet företagsekonomi ger man begreppet företag en smalare innebörd, där det definieras som en sammanslutning av personer som bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål. Samtidigt har skatteverket sina egna definitioner. I skattemässigt hänseende räknas exempelvis inte alltid företaget ideell förening som ett företag, medan en ekonomisk förening för dem alltid är ett företag. Företag är inte synonymt med kärnverksamhet. Företaget är en samhällsform som via införskaffandet av tillgångar kan bedriva försäljning med en viss kärnverksamhet. Vissa typer av företag saknar kärnverksamhet och därmed också försäljning, de refereras då till som holdingbolag.

Synonymer till strukturera

  • ge struktur åt, forma; ordna, utforma, arrangera, systematisera