Ett nätverk av jurister

Köpekontrakt och överlåtelseavtal för bostadsrätt - Jurist24

Köpekontrakt och överlåtelseavtal för bostadsrätt - Jurist24

Köpekontrakt och överlåtelseavtal

När man säljer en bostad behövs ett juridiskt kontrakt som för över ägandet av bostaden till rätt person. Vid överlåtelse av fastighet kallas det för köpekontrakt och för bostadsrätt heter det överlåtelseavtal.

Detta avtal undertecknas och skrivs när båda parterna är överens om affären, detta avtal ska  bland annat innehålla köpeskilling, tillträdesdag samt om det finns andra villkor. När allt är klart och påskrivet och alla har sin kopia på dokumenten är det juridiskt bindande.

Fastigehtsrätt - Del 3.1 - Köpehandlingar - Köpekontrakt

Wikipedia information om Köpebrev

Köpebrev Köpebrev är en juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av egendom. I samband med fastighetsköp upprättas ett köpebrev som ett kvitto på att villkoren, bland annat betalningen i köpekontraktet, är uppfyllda. Innehåller köpekontraktet villkor om köpebrev måste ett bevittnat köpebrev bifogas lagfartsansökan. Lagfartsansökan ska skickas in till inskrivningsmyndigheten vid den tingsrätt fastigheten hör till. Utan lagfart blir man inte registrerad som ägare av fastigheten och säljaren skulle därmed i princip kunna sälja den igen. Även vid köp av lös egendom, såsom maskiner, bilar eller båtar, kan det vara bra att skriva ett köpebrev. Köpebrevet fungerar som bevis på ägorätten vid till exempel av en bil.

Synonymer till Köpekontrakt

  • avtal som upprättas vid köp och försäljning av fast egendom