Ett nätverk av jurister

Konsultavtal - Vad ska finnas med? - Jurist24

Konsultavtal - Vad ska finnas med - Jurist24

Ett konsultavtal är ett avtal mellan en konsult och en klient där konsulten erbjuder sina tjänster till klienten. Ett konsultavtal bör innehålla följande information:

  1. Tjänsterna: Avtalet bör beskriva vilka tjänster som konsulten erbjuder, inklusive en detaljerad beskrivning av vad som kommer att göras och hur det kommer att göras.
  2. Kostnader: Avtalet bör ange hur mycket klienten kommer att betala för tjänsterna, inklusive eventuella avgifter för resor eller utlägg.
  3. Leveranstider: Avtalet bör ange när tjänsterna kommer att vara klara och vilka leveranstider som gäller.
  4. Ansvarsområden: Avtalet bör beskriva vem som är ansvarig för olika delar av projektet, inklusive vem som är ansvarig för att samla in information och vem som är ansvarig för att leverera slutresultatet.
  5. Sekretess: Avtalet bör innehålla en bestämmelse om sekretess, som reglerar hur information som delas mellan klienten och konsulten får användas och får delas med tredje part.
  6. Tvister: Avtalet bör innehålla information om hur eventuella tvister ska hanteras, inklusive vilken jurisdiktion som gäller och om förlikning ska försökas först.
  7. Giltighetstid: Avtalet bör ange tidsperioden då avtalet gäller.

Det är viktigt att notera att det finns lagar och regler som reglerar konsultavtal.

Konsultavtal | Så ska du tänka och göra | Juristen förklarar

Wikipedia information om Konsult

Konsult En konsult är en yrkesutövare som arbetar som specialist inom ett visst område, ofta inom till exempel teknik och ekonomi. En konsult inom juridik kan vara advokat, men behöver inte vara det. I ingenjörsbranschen är det vanligt att arbeta som ingenjörskonsult. Att vara konsult är inte en yrkesbenämning i sig, utan en alternativ anställningsform, likt bemanning, då konsulten vanligtvis arbetar på uppdragsbasis hos kunder. Det finns dock fler exempel på anställningsformer för konsulter, exempelvis som internkonsult, i vilket fall konsulten har sin arbetsgivare som kund.

Synonymer till konsult

  • rådgivande fackman, rådgivare, fackman, specialist, expert, konsulent; konsultativt statsråd