Ett nätverk av jurister

Konsultavtal - Vad ska finnas med? - Jurist24

Konsultavtal - Vad ska finnas med - Jurist24

Konsultavtal | Så ska du tänka och göra | Juristen förklarar

Wikipedia information om Konsult

Konsult En konsult är en person som arbetar som rådgivande specialist inom ett visst område, ofta inom till exempel teknik och ekonomi. En konsult inom juridik kan vara advokat, men behöver inte vara det.

Synonymer till konsult

  • rådgivande fackman, rådgivare, fackman, specialist, expert, konsulent; konsultativt statsråd