Ett nätverk av jurister

Kundavtal - Verksamhetens viktigaste avtal - Jurist24

Kundavtal - Verksamhetens viktigaste avtal - Jurist24

Avtalsrätt och köprätt | Onlineutbildning

Wikipedia information om Avtalslagen

Avtalslagen Avtalslagen är den lag som utgör stommen i den allmänna avtalslagstiftningen i Sverige respektive i Finland.

Synonymer till kund

  • köpare, konsument, avnämare, klient, spekulant, reflektant, shoppare, beställare; besökare, stamgäst, gäst