Ett nätverk av jurister

Kundavtal - Verksamhetens viktigaste avtal - Jurist24

Kundavtal - Verksamhetens viktigaste avtal - Jurist24

Ett kundavtal är ett avtal mellan ett företag och en kund där företaget erbjuder sina produkter eller tjänster till kunden. Kundavtalet beskriver villkoren för affärstransaktionen och kan innehålla information om priser, leveranstider, betalningsvillkor, garantier, ansvar och tvister.

Ett kundavtal bör innehålla följande information:

  1. Beskrivning av produkterna eller tjänsterna: Kundavtalet bör beskriva vad produkterna eller tjänsterna innebär, inklusive deras funktioner, egenskaper och begränsningar.
  2. Priser och betalning: Kundavtalet bör ange hur mycket produkterna eller tjänsterna kostar och vilka betalningsmetoder som accepteras.
  3. Leverans och frakt: Kundavtalet bör beskriva hur och när produkterna eller tjänsterna kommer att levereras och vilka fraktkostnader som gäller.
  4. Garantier och ångerrätt: Kundavtalet bör beskriva vilka garantier som gäller för produkterna eller tjänsterna och om det finns någon ångerrätt.

Avtalsrätt och köprätt | Onlineutbildning

Wikipedia information om Avtalslagen

Avtalslagen Avtalslagen är den lag som utgör stommen i den allmänna avtalslagstiftningen i Sverige respektive i Finland.

Synonymer till kund

  • köpare, konsument, avnämare, klient, spekulant, reflektant, shoppare, beställare; besökare, stamgäst, gäst