Ett nätverk av jurister

Vad gör förvaltningsrätten? - Jurist24

Vad gör förvaltningsrätten? - Advokatbyrå24

Förvaltningsrätt och kommunalrätt

Förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Migrationsdomstolarna är en del av förvaltningsdomstolarna.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsrätten avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter och tvister mellan företag och myndigheter. Det är till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst. Myndigheterna kan vara både statliga och kommunala.

Vad gör förvaltningsrätten?

Wikipedia information om Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. Viktiga lagar i Sverige inom detta område är förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Kommunalrätten är den del av förvaltningsrätten som behandlar kommuner och landsting. Där är kommunallagen en viktig lag.