Ett nätverk av jurister

Vad är ett sekretessavtal och varför behöver du det? - Jurist24

Vad är ett sekretessavtal och varför behöver du det - Jurist24

SEKRETESSAVTAL- när-hur och varför. Bengt Forshult

Wikipedia information om Sekretessavtal

Sekretessavtal Sekretessavtal är ett juridiskt kontrakt mellan minst två parter. Genom att skriva på ett sekretessavtal förbinder man sig att inte till en utomstående part avslöja uppgifter om det som avtalet gäller. På engelska kallas sekretessavtal vanligen non-disclosure agreement (NDA) eller confidential disclosure agreement (CDA). Sekretessavtal kan vara en del av IP-avtal (avtal om intellektuella rättigheter).

Synonymer till sekretess

  • tystnadsplikt; hemlighållande, mörkläggning, hemligstämpel; hemlig karaktär; hemlighetsfullhet