Ett nätverk av jurister

Vad är ett sekretessavtal och varför behöver du det? - Jurist24

Vad är ett sekretessavtal och varför behöver du det - Jurist24

Ett sekretessavtal, även kallat ett konfidentialitetsavtal eller ett NDA (Non-Disclosure Agreement), är ett avtal mellan två parter där en part, kallad förtroendepart, överlåter information till den andra parten, kallad mottagande part, under förutsättning att den mottagande parten inte kommer att avslöja eller använda informationen för något annat än det som avtalet specificerar.

Sekretessavtal används för att skydda känsliga eller konfidentiella uppgifter, som exempelvis affärshemligheter, forskningsresultat, kundlistor, tekniska detaljer och affärsplaner.

Det finns flera anledningar till varför ett sekretessavtal kan vara viktigt:

  1. Skydd av affärshemligheter: Sekretessavtalet hjälper till att skydda affärshemligheter och strategisk information som kan ge konkurrensfördelar om det avslöjas.
  2. Skydda partnerskap och samarbeten: Sekretessavtalet hjälper till att säkerställa att ingen av parterna kommer att avslöja eller använda information som kan skada ett partnerskap eller ett samarbete.
  3. Skydda forskningsresultat: Sekretessavtalet hjälper till att skydda forskningsresultat och innovationer som kan vara viktiga för företaget eller organisationen.
  4. Skydda kund- eller klientrelaterad information: Sekretessavtalet hjälper till att skydda kund- eller klientrelaterad information, inklusive kontaktuppgifter och affärsrelaterad information, som kan vara känslig.
  5. Attraktiva för investerare: ett sekretessavtal kan göra det lättare för företaget att ta emot investeringar

SEKRETESSAVTAL- när-hur och varför. Bengt Forshult

Wikipedia information om Sekretessavtal

Sekretessavtal Sekretessavtal är ett juridiskt kontrakt mellan minst två parter. Genom att skriva på ett sekretessavtal förbinder man sig att inte till en utomstående part avslöja uppgifter om det som avtalet gäller. På engelska kallas sekretessavtal vanligen non-disclosure agreement (NDA) eller confidential disclosure agreement (CDA). Sekretessavtal kan vara en del av IP-avtal (avtal om intellektuella rättigheter).

Synonymer till sekretess

  • tystnadsplikt; hemlighållande, mörkläggning, hemligstämpel; hemlig karaktär; hemlighetsfullhet