Ett nätverk av jurister

Vad är ett uppdragsavtal? - Jurist24

Vad är ett uppdragsavtal? - Jurist24

Ett uppdragsavtal är ett avtal mellan en kund och en företagare eller en tjänsteleverantör där kunden anlitar företagaren eller tjänsteleverantören för att utföra ett visst uppdrag eller tjänst. Uppdragsavtalet beskriver detaljerna kring uppdraget, inklusive vad som ska göras, när det ska göras, hur mycket det kommer att kosta och vilka villkor som gäller.

Ett uppdragsavtal bör innehålla följande information:

  1. Beskrivning av uppdraget: Avtalet bör beskriva vad uppdraget innebär, inklusive en detaljerad beskrivning av vad som ska göras och hur det ska göras.
  2. Leveranstider: Avtalet bör ange när uppdraget kommer att vara klart och vilka leveranstider som gäller.
  3. Kostnader: Avtalet bör ange hur mycket kunden kommer att betala för uppdraget, inklusive eventuella avgifter för resor eller utlägg.
  4. Ansvarsområden: Avtalet bör beskriva vem som är ansvarig för olika delar av uppdraget, inklusive vem som är ansvarig för att samla in information och vem som är ansvarig för att leverera det färdiga resultatet.
  5. Garantier: Avtalet bör beskriva vilka garantier som gäller för uppdraget och vilken ångerrätt som gäller.
  6. Tvister: Avtalet bör innehålla information om hur eventuella tvister ska hanteras, inklusive vilken jurisdiktion som gäller.

Uppdragsavtal - en mall från DokuMera

Wikipedia information om Avtal

Avtal Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt. Avtal inom internationell rätt benämns traktat. Endast den som har rättshandlingsförmåga kan ingå avtal. Ett avtal är juridiskt bindande under förutsättningen att det inte av någon anledning har ogiltigförklarats (eller "jämkats").

Synonymer till uppdrag

uppgift, ärende, värv, angelägenhet, syssla, åliggande, arbete; order, anmodan; enligt uppdrag ex officio, å ämbetets vägnar