Ett nätverk av jurister

Vad är ett återförsäljaravtal? - Jurist24

Vad är ett återförsäljaravtal - Jurist24

Distributionsavtal – konkurrensrättsliga frågor – om e-kursen med Lars Henriksson

Wikipedia information om Återförsäljare

Återförsäljare Återförsäljare är butiker som köper in andra företags produkter och säljer dem i sin butik. Så är det nästan med alla produkter i alla butiker. Återförsäljaren tar en risk genom att införskaffa ett större antal av en vara och får sin vinst genom att ha högre utpris än det pris de betalar för produkten till grossisten. Förkortas ibland ÅF.

Synonymer till återförsäljare

  • detaljist, detaljhandlare, agent, ombud, representant, distributör, kommissionär, åf, minuthandlare