Ett nätverk av jurister

Vad är ett återförsäljaravtal? - Jurist24

Vad är ett återförsäljaravtal - Jurist24

Ett återförsäljaravtal är ett avtal mellan en tillverkare eller leverantör av en produkt eller tjänst och en återförsäljare, där återförsäljaren får rätten att sälja produkten eller tjänsten till slutkonsumenter. Återförsäljaravtalet innehåller vanligtvis information om:

  1. Produkter eller tjänster: Avtalet beskriver vilka produkter eller tjänster som återförsäljaren får sälja.
  2. Priser: Avtalet beskriver priserna som återförsäljaren måste betala till tillverkaren eller leverantören, samt det pris som återförsäljaren får sälja produkterna eller tjänsterna för.
  3. Marknadsföring: Avtalet beskriver hur produkterna eller tjänsterna får marknadsföras av återförsäljaren.
  4. Leverans och frakt: Avtalet beskriver hur produkterna eller tjänsterna kommer att levereras till återförsäljaren och vilka fraktkostnader som gäller.
  5. Garantier och ångerrätt: Avtalet beskriver vilka garantier som gäller för produkterna eller tjänsterna och om det finns någon ångerrätt för konsumenterna.
  6. Ansvar och tvister: Avtalet beskriver vem som är ansvarig för eventuella problem med produkterna eller tjänsterna, och hur eventuella tvister ska hanteras.
  7. Giltighetstid: Avtalet beskriver tidsperioden då avtalet gäller.

Ett återförsäljaravtal gör det möjligt för tillverkaren eller leverantören att expandera sin försäljning genom att låta andra företag sälja deras produkter eller tjänster, samtidigt som det ger återförsäljaren möjlighet att tjäna pengar genom att sälja dessa produkter eller tjänster till slutkonsumenter. Detta kan öka försäljningen för båda parterna och kan bidra till att öka kännedomen om produkterna eller tjänsterna på marknaden. Återförsäljaravtal kan också ge återförsäljaren exklusiva rättigheter till att sälja produkter eller tjänster inom en viss geografisk region eller inom en viss bransch.

Distributionsavtal – konkurrensrättsliga frågor – om e-kursen med Lars Henriksson

Wikipedia information om Återförsäljare

Återförsäljare Återförsäljare är butiker som köper in andra företags produkter och säljer dem i sin butik. Så är det nästan med alla produkter i alla butiker. Återförsäljaren tar en risk genom att införskaffa ett större antal av en vara och får sin vinst genom att ha högre utpris än det pris de betalar för produkten till grossisten. Förkortas ibland ÅF.

Synonymer till återförsäljare

  • detaljist, detaljhandlare, agent, ombud, representant, distributör, kommissionär, åf, minuthandlare