Ett nätverk av jurister

Kund bestrider faktura. Vad gäller? - Jurist24

Kund bestrider faktura. Vad gäller? - Jurist24

Om en kund bestrider en faktura, innebär det att de inte håller med om vad som står på fakturan eller att de inte är skyldiga att betala. Det finns olika anledningar till varför en kund kan bestrida en faktura, till exempel om det finns felaktigheter i fakturan eller om leveransen inte motsvarade det som avtalades.

Som företag är det viktigt att ha rutiner för att hantera kunder som bestrider fakturor. Första steget bör vara att ta reda på orsaken till att kunden bestrider fakturan och försöka lösa problemet. Det kan innebära att korrigera felaktigheter i fakturan eller att diskutera leveransen med kunden för att se om det finns något som kan göras för att lösa problemet.

Om det inte går att lösa problemet på ett tillfredsställande sätt, bör företaget följa sina interna rutiner för inkasso. Det kan innebära att skicka påminnelser eller att vidta andra åtgärder för att få betalt.

Det är också viktigt att följa gällande lagar och regler för inkasso och att vara medveten om kunders rättigheter. Det kan innebära att skicka en skriftlig kravbrev och att vänta med inkasso tills det har gått en viss tid efter det att fakturan förfallit, eller att ge kunden möjlighet att betala fakturan i delar.

Att driva in förfallna fakturor | Så gör du | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Stämningsansökan

Stämningsansökan

Synonymer till bestrida

  • förneka, neka till, tillbakavisa, opponera sig mot, motsätta sig