Ett nätverk av jurister

Kund bestrider faktura. Vad gäller? - Jurist24

Kund bestrider faktura. Vad gäller? - Jurist24

Att driva in förfallna fakturor | Så gör du | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Stämningsansökan

Stämningsansökan Stämningsansökan är den ansökan om stämning som käranden i tvistemål, alternativt en åklagare i brottmål, tillställer en allmän domstol. I ansökan ska parterna och yrkande tydligt anges.

Synonymer till bestrida

  • förneka, neka till, tillbakavisa, opponera sig mot, motsätta sig