Ett nätverk av jurister

Vad är immaterialrätt? - Jurist24

Vad är immaterialrätt - Advokatbyrå24

Öka dina affärer med immateriella tillgångar

Har du tänkt på att en stor del av ditt företag inte går att ta på, men ändå utgör stora värden i företaget? Det kan till och med vara så att de utgör grunden för företagets framtida intäkter och möjlighet till tillväxt. Det är alltså av yttersta vikt att du har koll på och förståelse för vilka som är dina immateriella tillgångar.

Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Immaterialrätt - Varumärkeslag

Wikipedia information om Immaterialrätt

Immaterialrätt Immaterialrätt är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. De flesta rättssystem erkänner skydd för till exempel patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Upphovsmannen till ett bestämt verk av immateriell art ges i allmänhet under en bestämd tid skydd för kopiering eller annan avbildning. Termen immaterialrätt (tyska Immaterialgüterrecht) lär ha myntats 1907 av Josef Kohler.