Ett nätverk av jurister

Vad är ett juridiskt dokument? - Jurist24

Juridiska dokument och dokumentmallar

Vi förklarar vad ett juridiskt dokument är och vad man ska tänka på

Ett juridiskt dokument är ett skriftligt material som innehåller rättsligt bindande information och används för att fastställa och dokumentera juridiska rättigheter, skyldigheter och avtal mellan parter. Det kan vara ett kontrakt, ett testamente, en domstolsorder, en lag, en förordning, en juridisk handling eller något annat skriftligt dokument som är av betydelse för att fastställa eller påvisa juridiska rättigheter eller skyldigheter.

Juridiska dokument används inom olika områden av rättsväsendet, såsom affärsjuridik, familjerätt, fastighetsrätt, straffrätt och mycket mer. Dessa dokument innehåller vanligtvis specifika juridiska termer, formuleringar och referenser till relevanta lagar eller rättspraxis för att säkerställa deras rättsliga giltighet och bindande effekt.

Ett korrekt utformat juridiskt dokument bör vara tydligt och entydigt, innehålla alla nödvändiga detaljer och information, och vara undertecknat eller godkänt av behöriga parter för att vara juridiskt bindande och verkställbart. Det är viktigt att följa rättens normer och formella krav vid utarbetandet och användningen av juridiska dokument för att säkerställa att deras rättsliga effekt inte ifrågasätts.

Vi erbjuder juridiska dokument i samarbete med Juridiskadokument.nu

 • Dokumentgranskning
 • Dokumentbevakning
 • Ändring eller tillägg i tjänsten dokumentbevakning
 • Framtidsfullmakt utfärdad av jurist
 • Testamente utfärdat av jurist
 • Äktenskapsförord utfärdat av jurist
 • Gåvobrev utfärdat av jurist
 • Fullmakt utfärdad av jurist
 • Samboavtal och skuldebrev utfärdat av jurist
 • Äktenskapsförord och skuldebrev utfärdat av jurist
 • Regressavtal utfärdat av jurist
 • Samboavtal utfärdat av jurist
 • Skuldebrev utfärdat av jurist

Så här beställer du ett inbördes testamente mellan sambor!

Wikipedia information om Dokument

Dokument Ett dokument är en skriftlig källa eller urkund som innehåller information. Terminologicentrum har tillsammans med MSB definierat ett dokument som: "samling av information som behandlas som en enhet och som lagrats på ett medium". Mediet som dokumentet lagras på kan variera mellan papper, hårddisk, CD-skiva, m.m.Det finns ingen strikt juridisk definition av dokument. Däremot definieras begreppet "handling" som en "framställning i skrift eller bild" enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §. Begreppet handling omfattar även upptagningar.En dokumentfil är en datafil som består av formaterad eller oformaterad text, avsedd att läsas av till exempel en ordbehandlare eller en textredigerare. I vissa länder kan företrädare för myndighet eller ordningsmakt efterfråga dokument, vilket då avser att de vill få legitimationshandling eller pass presenterat.

Synonymer till Dokument

 • urkund, skrift, handling, aktstycke, akt, informationsbärare, papper; fil, text; vittnesbörd, intyg, belägg