Ett nätverk av jurister

Franchiseavtal, vad är det och hur fungerar det? - Jurist24

Franchiseavtal, vad är det och hur fungerar det - Jurist24

En franchise är en form av licensavtal där en företagare, kallad franchisetagare, köper rätten att använda ett välkänt varumärke och en beprövad affärsmodell från ett annat företag, kallat franchisgivare. Franchiseavtalet ger franchisetagaren rätten att öppna och driva en verksamhet som är kopplad till franchisgivarens varumärke och affärsmodell.

Franchiseavtalet innehåller vanligtvis information om:

  1. Varumärket: Franchisgivaren ger franchisetagaren rätten att använda varumärket, inklusive namn, logotyp, annonsmaterial och andra marknadsföringsmaterial.
  2. Affärsmodellen: Franchisgivaren ger franchisetagaren rätten att använda sin beprövade affärsmodell, inklusive rutiner för verksamhetsdrift, kundservice, marknadsföring och administration.
  3. Kostnader: Franchisetagaren måste betala en avgift till franchisgivaren, vanligtvis i form av en startavgift och en årlig avgift, för att få använda varumärket och affärsmodellen.
  4. Träning och stöd: Franchisgivaren erbjuder vanligtvis träning och stöd för att hjälpa franchisetagaren att starta och driva verksamheten.
  5. Kvalitetskontroll: Franchisgivaren har vanligtvis rätt att utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att franchisetagaren följer affärsmodellen och lever upp till varumärkets standarder.

Franchiseavtalet är vanligt inom branscher som restauranger, detaljhandel och servicebranscher. Det ger företagare möjlighet att starta ett företag med en beprövad affärsmodell och ett känt varumärke, samtidigt som det ger franchisgivaren möjlighet att expandera sin verksamhet genom att låta andra företagare driva verksamheter under dess varumärke.

How Does Franchising Work?

Wikipedia information om Franchise

Franchise Franchise eller franchising är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller produkt kan användas av (distribueras av) en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärkesägaren. Metoden kan användas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster eller service finns. Den kan också motsvaras av ordet försäljarrätt.Franchiseutredningen, ”SOU 1987:17”, föreslog utan större framgång termen franchisering på svenska men bekräftade samtidigt att det engelska begreppet franchising redan var erkänt och accepterat. Liksom leasing och factoring är franchising ett internationellt begrepp. Franchising kommer från latinets franco, vilket betyder rättighet, privilegium. Francotecken är beviset på att en avsändare köpt rättigheterna att utnyttja Postens service. Nu för tiden står begreppet franchising för en förmån från en varumärkesägare till en person eller ett företag att mot en kostnad få använda det här beprövade affärskonceptet för att sälja produkter och tjänster i det aktuella namnet. Vissa normer måste följas för att skydda varumärkets status. Huvuddelen av verksamhet som bedrivs genom franchising regleras i vanlig lagstiftning men det finns också specialbestämmelser i Lag om franchisegivares informationsskyldighet och i gruppundantaget för vertikala avtal, kopplad till konkurrenslagen. Kända franchiser är McDonald's, Pressbyrån, ICA, Polarn & Pyret, Lindex, Indiska och Western Union.

franchise i sammansättningar

  • franchiseföretag, franchisetagare, franchiseavtal, franchisegivare