Ett nätverk av jurister

Franchiseavtal, vad är det och hur fungerar det? - Jurist24

Franchiseavtal, vad är det och hur fungerar det - Jurist24

How Does Franchising Work?

Wikipedia information om Franchise

Franchise Se franchise (populärkultur) för det populärkulturella begreppet.Franchise eller franchising är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller produkt kan användas av (distribueras av) en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärkesägaren. Metoden kan användas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster eller service finns. Den kan också motsvaras av ordet försäljarrätt. Franchiseutredningen, ”SOU 1987:17”, föreslog utan större framgång termen franchisering på svenska men bekräftade samtidigt att det engelska begreppet franchising redan var erkänt och accepterat. Liksom leasing och factoring är franchising ett internationellt begrepp. Franchising kommer från latinets franco, vilket betyder rättighet, privilegium. Francotecken är beviset på att en avsändare köpt rättigheterna att utnyttja Postens service. Nu för tiden står begreppet franchising för en förmån från en varumärkesägare till en person eller ett företag att mot en kostnad få använda det här beprövade affärskonceptet för att sälja produkter och tjänster i det aktuella namnet. Vissa normer måste följas för att skydda varumärkets status. Huvuddelen av verksamhet som bedrivs genom franchising regleras i vanlig lagstiftning men det finns också specialbestämmelser i Lag om franchisegivares informationsskyldighet och i gruppundantaget för vertikala avtal, kopplad till konkurrenslagen. Kända franchiser är McDonald's, Pressbyrån, ICA, Polarn & Pyret, Lindex, Indiska och Western Union.

franchise i sammansättningar

  • franchiseföretag, franchisetagare, franchiseavtal, franchisegivare