Ett nätverk av jurister

Hyresvärden vägrar att återbetala depositionen - Jurist24

Hyresvärden vägrar att återbetala depositionen - Jurist24

Hyresdeposition | Så får du tillbaka pengarna | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Deposition

Deposition Deposition kan syfta på: Deposition (juridik), ett avtal som innebär att ett föremål, depositum, lämnas i förvar av en person Deposition (fysik) – en process där ett ämne övergår direkt från gasform till fast form Depositionsavgift – en bestämd summa pengar, som lämnas i pant vid ingående av ett avtal

Synonymer till Deposition

  • insättning, deponering, insats, besparing, i förvar lämnad egendom, insatta pengar