Ett nätverk av jurister

Jurist Stockholm juridisk rådgivning - Jurist24

Välkommen till Jurist24 din jurist i Stockholm

Jurist24 har erfarna jurister i Stockholm som arbetar med allt från avtalsrätt, juridisk rådgivning, allmän praktik, offentlig försvarare, jurist, juristfirma, brottmål, affärsjuridik, jurister, familjerätt.

Våra klienter kan alltid känna sig trygga med att vi finns där för dem, och att vi gör vårt yttersta för att tillvarata just deras intressen. Jurist24 står för professionalitet, tillgänglighet och ett personligt engagemang för varje enskild klient och ärende alltid i centrum.

Välutbildad och erfaren personal

Kvalificerad rådgivning och hjälp med alla de steg inom juridik som du behöver få hjälp med.

Vi hjälper klienter i hela Stockholm

Vi vänder oss till dig oavsett om du representerar ett större företag eller är privatperson i Stockholm.

En Jurist ger tid och trygghet

Genom vårt stöd kan vi bidra till ökad lönsamhet och bättre förutsättningar för framtiden.

Hitta rätt jurist i Stockholm

Hos oss arbetar jurister med lång och bred erfarenhet. Vi arbetar noggrant, professionellt och kvalitativt med fokus på våra kunders behov och förutsättningar.

Nyttiga länkar:

domstol.se
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Hur blir man advokat?

För att bli advokat behöver du en juristexamen, yrkeserfarenhet och godkänd advokatutbildning.
Andra områden Jurist24 kan hjälpa till med i Stockholm:

Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning Stockholm. Konsultation med jurist . Vi vill göra något så snårigt och dyrt som juridik tillgängligt och begripligt för alla.

Familjerätt
Familjerätt Stockholm är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Affärsjuridik
Vad är affärsjuridik Stockholm? Affärsjurist är en jurist, som biträder företag och andra juridiska personer med affärsjuridisk rådgivning, exempelvis inom kontrakt.

Offentlig försvarare
En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare Stockholm om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet.

Fastighets & Entreprenadjuridik
Fastighets & Entreprenadjuridik Stockholm här finns många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är ofta svåröverskådligt. Vi bistår med juridisk hjälp.

Arvsrätt
Arvsrätten Stockholm, Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort.

Migrationsrätt
Migrationsrätt Stockholm är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige.

Vad är socialrätt?
Socialrätt Stockholm. Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande socialtjänstens ansvar som rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende m.m.

Tvistlösning

Våra specialister inom tvistelösning och processrätt ger dig klar, tydlig och effektiv juridisk rådgivning vid tvistlösning Stockholm.

Avtalsrätt
Avtalsrätt Stockholm är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Försäkringsrätt
Försäkringsrätt Stockholm. När man skadas eller blir sjuk pga arbetet gäller särskilda ersättningsregler. För det första kan man få ersättning från socialförsäkringssystemet.

Arbetsrätt
Arbetsrätt Stockholm är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är de olika lagarna och vad de gäller.

Hästjuridik
Hästjuridik Stockholm. Söker du en advokat specialiserad inom hästjuridik? En hästadvokat vet vad du skall tänka på när du köper en häst.

Bolagsrätt
Bolagsrätt Stockholm behandlar bland annat olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelse) Företag kan drivas i olika bolagsformer.

Rättshjälp
Rättshjälp Stockholm är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden för juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende.

Advokatfirma
Advokatfirma Stockholm Vi kan arvsrätt, avtalsrätt, jurist, brottmålsadvokat, brottmål, affärsjuridik, rättshjälp, juridisk rådgivning, målsägandebiträde.

Dataskydd & GDPR
Dataskydd & GDPR Stockholm Dataskyddsförordningen; GDPR-tvister; Risk- och sårbarhetsanalys; Biträdesavtal; Registerförteckning; Integritetspolicy

Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt Stockholm är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Stockholm är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

IT-rätt
IT-rätt Stockholm är en del av rättsinformatik (legal informatics) som även omfattar frågeställningen hur IT kan användas som arbetsverktyg för jurister eller som rättsligt ...

Arbetstillstånd
Arbetstillstånd Sverige, uppehållstillstånd och visum. Arbetskraftsinvandring och egenförsörjande invandring för företagare som önskar investera i Sverige.

Immaterialrätt
Immaterialrätt Stockholm är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

Fakturera utan företag
Fakturera utan företag som jurist Stockholm genom att ansluta dig till Revisor24. Börja frilansa och slipp krångel med egen firma.

Offert Jurist
Offert jurist Stockholm. Få offerter från advokater och jurister i din stad. Jämför personliga erbjudanden från flera advokater och jurister.


Jurist jobb

Jurist till statlig myndighet

Novare Bemanning AB

Stockholm

Är du jurist med relevant utbildning på området och har ca 1-3 års erfarenhet av liknande arbete... mer

Juristbyrå söker Advokat eller Jurist

Askari Juristbyrå AB

Stockholm

Juristbyrå i Stockholm, söker en Advokat eller Jurist. Arbetsområden: Migrationsrätt, civilrät... mer

Advokat eller erfaren jurist med processinriktning

Vernia Advokatbyrå AB

Stockholm

Vernia Advokatbyrå erbjuder rådgivning, tvistelösning och biträde inför domstolar och myndighet... mer

Juriststudent sökes till Fastighetsbyrån!

Academic Work Sweden AB

Stockholm

Är du juristststudent och vill få praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta med juridiska frå... mer

Erfaren jurist

MYNDIGHETEN FÖR TOTALFÖRSVARSANALYS

Stockholm

Var med och utveckla en ny myndighet! Den 1 januari 2023 inrättades Myndigheten för totalförsvars... mer

Jurist till E-hälsomyndigheten

E-Hälsomyndigheten

Stockholm

Var med och förbättra hälsan i Sverige Samhället utvecklas fort och ny teknik ger oss stora mö... mer

Jurist till Riksbankens rättssekretariat

Sveriges Riksbank

Stockholm

Är du en skicklig och analytisk jurist med stort intresse för samhällsekonomiska frågor? Vill du... mer

Nordic Surrogacy söker jurist

Jurek Recruitment & Consulting AB

Stockholm

Nordic Surrogacy är det ledande surrogat- och fertilitetsföretaget i Norden. Vi erbjuder kompletta... mer

Familjens Jurist söker jurist till vårt kontor i Stockholm City

Familjens Jurist i Sverige AB

Stockholm

Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå med cirka 400 medarbetare. Vi har lång och bred ... mer

Biträdande Jurist till Block Advokater

Advokatfirman Åkerblom AB

Stockholm

BLOCK Advokater söker biträdande jurist! Vill du jobba på en byrå med fart och fläkt och högt ... mer

Synonymer till jurist
advokat, rättsombud, ombud, sakförare.

Wikipedia information om Advokat

Advokat Advokat är en jurist, oftast medlem i ett nationellt advokatsamfund, som yrkesmässigt antingen som konsult tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller är rättegångsombud och därvid biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter. Den närmare definition av advokat skiljer sig mellan olika länder. I Norden liksom i kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen i en särskild medlemsorganisation eller register (advokatsamfund). I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam.Illustrationerna på denna sida visar att advokater i vissa länder har en särskild ämbetsdräkt. I Sverige är dock advokaten fri att klä sig enligt eget tycke.

Wikipedia information om Stockholm

Stockholm Stockholm är Sveriges huvudstad och största stad samt landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum. Stockholm ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Södermanland och Uppland. Antalet invånare inom Stockholms kommun är nära 1 miljon, medan det i den kommunöverskridande tätorten finns över 1,6 miljoner. I Stockholms län (Stor-Stockholm) finns över 2,4 miljoner (2022). Staden anses traditionellt ha grundats i mitten av 1200-talet av Birger jarl. Platsen hade då fått strategisk betydelse i och med att landhöjningen medfört att utloppet från Mälaren runt stadsholmen blivit strömt som blev ett hinder för sjöfarten. Vid tiden för stadsprivilegierna 1436 hade staden blivit rikets största och ekonomiskt och strategiskt viktigaste och med 1634 års regeringsform, blev Stockholm formellt Sveriges förvaltningscentrum och huvudstad då kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning därefter samlades permanent till staden. Staden växte först på stadsholmen, sedan på malmarna norr och söder därom. Först på 1900-talet expanderade staden söder och väster om stenstaden. Innerstaden fick sin karaktär av Lindhagenplanen från 1866. I Ytterstaden planlades förorterna efter andra världskriget enligt ABC-stadkonceptet utefter de nya tunnelbanelinjerna. Näringslivet i Stockholm domineras av tjänste- och servicesektorn. Många av det svenska näringslivets största företag har sitt huvudkontor förlagt till Stockholmsregionen. IT-branschen är betydande och programmerare är regionens vanligaste yrke (2015). Besöksnäringen är växande. Stockholms central är Sveriges största järnvägsknut. Kollektivtrafiken i Stockholm är väl utbyggd där Stockholms tunnelbana utgör grundstomme. I Stockholm finns flera universitet av världsklass, Karolinska institutet (medicin), Kungliga Tekniska högskolan, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Stockholm har många nationella kulturinstitutioner och är en av världens mest museitäta städer med museer som Vasamuseet. De populäraste idrotterna är fotboll och ishockey där den mest kända arenan är Globen.

Jurist i Stockholm


  Har du ett företag?

  Vi förmedlar massor med jobb varje dag!

  Anslut ditt företag idag!

  Din jurist i Stockholm

  Besök vår webbplats och hitta våra anslutna jurister.

  kontakta våra jurister – Jurist för alla i Stockholm i Stockholm.

  Jurister i närheten av Stockholm

  Jurist Stockholm

  Hitta Jurist24 i din stad