Ett nätverk av jurister

Bolagsrätt - Jurist & Advokat - Jurist24

Bolagsrätt - Jurist & Advokat - Advokatbyrå24

Advokatbyrå24 har ett erfaret team med specialister inom bolagsrätt. Bolagsrätt är ett viktigt element i samband med transaktioner och kapitalanskaffning men också vid omstruktureringar och i våra klienters löpande verksamhet.

Vi hjälper våra klienter med bland annat:

 • bolagsstämmor och styrelseuppdrag
 • frågor kring styrelse- och ägaransvar
 • emission av aktier och andra finansiella instrument
 • aktieägaravtal och samarbetsavtal
 • tvångsinlösen och skydd för minoritetsägare

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan vid önskan av rådgivning inom Bolagsrätt.

  Bolagsrätt 2020

  Wikipedia information om Associationsrätt

  Associationsrätt Associationsrätt är den del av juridiken som rör associationer, det kan vara självständiga juridiska personer och enkla bolag. Organisationsfrihet (föreningsfrihet) garanteras av den svenska regeringsformen. Civilrättsliga associationer utgörs i svensk rätt av ekonomiska föreningar och bolag. Dessa delas in i: aktiebolag enkla bolag handelsbolag (inklusive kommanditbolag) ekonomiska föreningarIdeell förening är en oreglerad associationsform. Stiftelse och enskild firma behandlas också vanligen inom associationsrätten. De är dock egentligen inte associationsformer, eftersom de varken har delägare eller medlemmar.